Logistics Coordinator

Plat: 1.800 - 2.100€ + prémie

Náš klient distribuuje kvapalné plyny (propán a bután) v 17 krajinách po celej Európe. Vo fiškálnom roku 2021 v celej Európe predali viac ako 975 miliónov galónov skvapalnených plynov. Už viac ako 135 rokov dodávajú energiu do sveta. Boli aktérmi rozvoja našej spoločnosti, ako ju poznáme dnes. Dnes ponúkajú už aj nízkouhlíkové alternatívy k rope a plynu domácim zákazníkom a podnikom, ktoré nie sú v energetickej sieti. No hoci konvenčný LPG (Liquified Petroleum Gas) má výrazne nižšie úrovne emisií uhlíka ako ropa, nie je to dlhodobá odpoveď na klimatické výzvy, ktorým čelíme.

Preto sa zaviazali spolu so zvyškom priemyslu skvapalneného plynu výrazne investovať do zvýšenia produkcie rLG (obnoviteľného skvapalneného plynu) – zdroja energie s takmer nulovými emisiami uhlíka. Tieto investície umožnia úplne pokryť dopyt po konvenčnom LPG a previesť aj zákazníkov mimo siete k udržateľnejším riešeniam.

 

Náplň práce: 

 • Plánovanie zásielok na základe dostupnosti produktov a požiadaviek zákazníkov
 • Príprava prepravných dokumentov, ako sú faktúry, nákupné objednávky a nákladné listy.
 • Koordinácia postupov dodávateľského reťazca s cieľom maximalizovať kvalitu dodávky.
 • Plánovanie zmien pre vodičov a skladníkov.
 • Dohľad nad úrovňami skladových zásob a podľa potreby zadávanie objednávok na doplnenie.
 • Poskytovanie informácií zákazníkom o stave ich objednávok.
 • Pravidelné reportovanie o efektívnosti (týždenné, mesačné atď.)
 • Optimalizácia a zlepšovanie procesov stanovením osvedčených postupov a metód poskytovania služieb.
 • Byť prvým kontaktným bodom pre kľúčové interné zainteresované strany (zákazníci, vodiči atď.)
 • Plánovanie zásielok na základe dostupnosti produktov a požiadaviek zákazníkov.

Požiadavky

 • Skúsenosti v logistike poprípade v distribučných centrách
 • Organizačné a koordinačné schopnosti
 • Počítačovo zdatný s pracovnými znalosťami logistického softvéru (ERP/TMS)
 • Anglický jazyk na minimálne B2 úrovni
 • Rodený Slovenský jazyk
 • Skúsenosti v oblasti zákazníckeho servisu budú veľkou výhodou

Benefity

 • Pracovná zmluva
 • Atraktívne platové ohodnotenie a bonusy ( 10% z ročného príjmu )
 • Ak si na Slovensku, tak môžeš prvé 3 mesiace pracovať z pohodlia domova. Po 3 mesiacoch je nutná relokácia do Varšavy.
 • Relokačný balík vo výške dvoch platov
 • Ak už v Poľsku si, tak máš možnosť pracovať v office, hybrid, alebo full remote.
 • Súkromná zdravotná starostlivosť 
 • Skupinové zdravotné poistenie
 • Karta na obed (mesačný dodatočný príplatok 35 € )
 • Veľká nezávislosť a možnosť reálneho ovplyvňovania chodu firmy – berie sa do úvahy každý nápad
 • Možnosť osobného a kariérneho rozvoja v rámci celej spoločnosti
 • Fexibilný pracovný čas
 • Zamestnanecké zľavy
 • Príspevok na dovolenku
 • Nástroje potrebné na vykonanie práce
 • Firemné teambuildingy