General Ledger Accountant

Plat:

1.900 - 2.600 € + prémie

Naším klientom je popredná spoločnosť v oblasti riadenia podnikových procesov (BPM). Kombinuje svoje dlhoročné znalosti odvetvia s odbornými znalosťami v oblasti technológií a analytiky, aby spoluvytvárali inovatívne, digitálne vedené transformačné riešenia s klientmi v 10 odvetviach na 4 rôznych kontinentoch v 64 rôznych lokalitách s takmer 60 000 zamestnancami.

Po šiestich týždňoch onboardingu v Prahe je možné pracovať aj full remote, alebo z Poľského mesta Gdynia.

 

Náplň práce

 • Zabezpečiť plnenie všetkých interných výstupov: koncové uzávierky, všeobecné účtovníctvo 
 • Zostavovanie výkazov na konci mesiaca – aktuálne výsledky P&L, KPI
 • Vedenie hlavnej účtovnej knihy
 • Vedenie evidencie dlhodobého majetku / odpisy
 • Vedenie leasingových plánov
 • Mesačné štandardné zálohy a časové rozlíšenia
 • Interné odsúhlasenia/ precenenia / zaúčtovania
 • Preceňovanie menových kurzov
 • Príprava mesačných priznaní k DPH
 • Sťahovanie bankových výpisov / kódovanie / zaúčtovanie / odsúhlasenie
 • Nahrávanie platobných súborov do bankového systému
 • Podpora pri príprave daňových priznaní, finančných výkazov a reportingu
 • Podpora interných/externých auditov, kontrôl a šetrení
 • Ad hoc podpora v oblasti všeobecného účtovníctva
 • Uzatváranie GL pre Maďarsko a Rumunsko
 • Spracovanie faktúr


Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie v oblasti F&A (Facilities and Administrative costs) nutnosťou
 • Minimálne 2 roky praxe v oblasti účtovníctva (RTR/GL)
 • Slovenský Jazyk – min. B2/C1
 • Dobrá znalosť angličtiny pre efektívnu  komunikáciu v rámci organizácie
 • Schopnosť rozhodovania a analytického myslenia
 • Tímový hráč s dobrými komunikačnými schopnosťami
 • Time management
 • MS Office (dôraz na Excel)


Benefity

 • Práca pre medzinárodného klienta
 • Pracovná zmluva na dobu neurčitú (po uplynutí 6 mesačnej skúšobnej lehoty) pri práci z Polska
 • Spolupráca formou živnosti pri práci z Čiech / Slovenska
 • Ročné bonusy na základe výkonu
 • MultiSport karta
 • Súkromná zdravotná starostlivosť
 • Vstupenky do kina
 • Nákupné poukážky do rôznych obchodov
 • Program psychickej a právnej podpory určený pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 • Posiľňujúce iniciatívy CSR – zamestnávateľ podporuje charitatívne akcie