Zásady ochrany osobních údajů v Ahoy Career

V internetové nabídce Ahoy Career je k dispozici popis našich produktů a služeb. Můžete zde najít informace o pracovních příležitostech a dozvědět se nové věci, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoliv informace.

Pokud se však rozhodnete využít naše služby a poskytnout nám své osobní údaje, jako například:

 • jméno a příjmení;
 • vzdělání;
 • současné zaměstnání;
 • adresa bydliště / trvalého pobytu;
 • adresa elektronické pošty;
 • telefonní číslo;
 • demografické údaje a jiné identifikační údaje,

můžete si být jisti, že tyto informace neposkytneme žádným dalším subjektům s výjimkou našich důvěryhodných partnerů, se kterými spolupracujeme při náboru a výběrových řízeních zaměstnanců.

S cílem lépe poskytovat naše služby odešleme do vašeho webového prohlížeče malý soubor, který se uloží ve vašem počítači a bude čtený našim webovým serverem („cookies“). Soubor cookies používáme k několika administrativním úkonům, například k ukládání preferencí klienta o určitých informacích. Většina z těchto cookies existuje pouze během relace nebo „návštěvy“ na naší webové stránce. Žádná z nich nebude obsahovat informace, které umožňují ostatním vás kontaktovat.

V zásadách ochrany osobních údajů vám stručně představíme nejdůležitější otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, které probíhá v souvislosti s používáním našich služeb, včetně námi používaných technologií a vysvětlíme vám legislativu věnovanou osobním údajům takovým způsobem, abyste dostali všechny potřebné informace a mohli naše internetové služby využívat maximálně komfortně.

Věnujte jim prosím pár minut a seznamte se s nimi předtím, než přejdete na konkrétní služby. Nic před vámi nechceme skrývat. Naopak, přejeme si, abyste se při využívání našich služeb cítili bezpečně.

GDPR

Jak asi víte, dne 25. května 2018 nabylo platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (známé jako „GDPR„). Dále budeme používat tento hovorový výraz. GDPR je stejně závazné ve všech zemích Evropské unie. GDPR zavedlo celou řadu změn v pravidlech upravujících zpracování osobních údajů, které budou ovlivňovat mnohé oblasti života, včetně využívání internetových služeb, mezi nimi například i služby našeho portálu https://ahoy.career/.

Co to jsou osobní údaje

Podle nařízení GDPR jsou osobními údaji informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V případě použití našich služeb patří mezi takové údaje např. e-mailová adresa, IP adresa, ale i jméno, příjmení a telefonní číslo (pokud je uvedete). Osobní údaje mohou být ukládány do souborů cookies nebo podobných technologií instalovaných na našich webových stránkách a zařízeních, které používáte při využívání našich služeb.

Základ a účel zpracování

Osobní údaje se zpracovávají na základě platné legislativy. Vaše údaje budou v rámci poskytování našich služeb zpracovány pouze v případě, že zpracování dat naší společností nebo jiným zpracovatelům dat bude probíhat v souladu s právním základem nařízení GDPR. Vaše údaje budou zpracovávány výhradně do momentu existence důvodů pro jejich zpracování – tj. v případě souhlasu až do jeho odvolání, omezení nebo jiného vašeho jednání, které omezí poskytnutý souhlas, v případě údajů nezbytných pro plnění předmětu smlouvy – během doby její platnosti a pokud je důvodem zpracování údajů odůvodněný zájem správce – po dobu existence tohoto oprávněného zájmu.

Správci

Správcem vašich osobních údajů bude Zdeno Fedeš, CEO společnosti Ahoy Career.

Za účelem vymazání dat nebo jejich úpravy můžete správce kontaktovat na e-mailové adrese: [email protected]

Soubory „cookies“

Na našich webových stránkách a aplikacích používáme technologie jako například soubory cookies a podobné, které slouží pro sběr a zpracování osobních údajů a provozních údajů s cílem přizpůsobit sdílený obsah a analyzovat aktivitu na našich stránkách. Cookies jsou informace v malých souborech ukládány do vašeho koncového zařízení (tj. PC, tabletu, smartphonu atd.), které prohlížeč odešle serveru při každé návštěvě stránky z daného zařízení během toho, jak si prohlížíte stránky na webu.

Vaše práva

Podle GDPR máte následující práva vztahující se k vašim datům a jejich zpracování naší společností.

Pokud poskytnete souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Rovněž máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na předání údajů, právo namítat proti zpracování údajů a právo podat stížnost orgánu dozoru. Výše uvedená práva máte i v případě řádného zpracování údajů správcem osobních údajů.

Souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností Ahoy Career, které byly shromážděny na základě vaší aktivity na stránkách a v aplikacích poskytovaných subjektům Ahoy Career pro marketingové účely (včetně nezbytné analýzy a tvorby marketingových profilů na základě vaší aktivity na webových stránkách), včetně jejich zpracování do souborů cookies apod., nainstalovaných na vašem zařízení a čtených z těchto souborů společností Ahoy Career, můžete poskytnout velmi jednoduše. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit. Uvedený souhlas se vztahuje na marketingové účely jiné než cíle společnosti Ahoy Career. Upozorňujeme, že Ahoy Career bude v rámci svých webových služeb zpracovávat vaše údaje pro výše uvedené vlastní marketingové účely na základě oprávněného zájmu jako správce.

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

Ahoy Career informuje, že na svých webových stránkách používá tzv. cookies (z ang. sušenky – pozn. překl.).

USTANOVENÍ O INFORMACÍCH

Informujeme vás o zpracování vašich údajů a pravidlech, podle kterých bude zpracování realizováno. Níže najdete základní informace o tomto tématu.

Kdo bude správcem vašich údajů?

Správcem vašich dat budeme my: Společnost Ahoy Career, jakožto i naši důvěryhodní partneři, tedy subjekty, které nejsou součástí Ahoy Career, ale které jsou našimi partnery, se kterými spolupracujeme (dále budeme používat zkratku „Důvěryhodní partneři“). Cílem této spolupráce je především najít pro vás tu nejlepší nabídku, výběr zaměstnanců, jakožto i realizace různých analýz za účelem zdokonalení poskytovaných webových služeb a jejich přizpůsobení potřebám uživatelů.

O jakých údajích mluvíme?

Jde o osobní údaje, které se sbírají v rámci vašeho využívání našich služeb, včetně webových stránek, kontaktních formulářů, reakcí na pracovní nabídky, ale i údaje v souborech cookies, které jsou instalovány na našich webových stránkách a webových stránkách našich partnerů. Jde také o údaje, které nám poskytujete ve svém životopise.

Proč chceme zpracovat vaše údaje?

Údaje zpracováváme mimo jiné proto, abychom:

 • vám mohli zasílat ty nejvhodnější informace týkající se náboru a výběru pracovníků;
 • mohli předat vaše údaje třetím stranám pro účely provádění náboru zaměstnanců;
 • vám mohli poskytnout vyšší bezpečnost služeb, včetně odhalení případných robotů, podvodů a zneužívání;
 • mohli provádět opatření, která umožňují zlepšovat naše služby, a tak maximálně vyhovět vašim potřebám.

Vaše údaje můžeme předávat subjektům zpracovávajícím vaše údaje na naši žádost, např. pracovním agenturám, subdodavatelům našich služeb a subjektům oprávněným získávat údaje na základě platné právní úpravy, např. soudům nebo orgánům činným v trestním řízení – samozřejmě jen v případě, že o to požádají v souladu se zákonem.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu k vašim údajům

Mimo jiné máte právo požádat o zpřístupnění, opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování. Můžete také odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, podat stížnost a uplatnit jiná práva konkretizované v tomto dokumentu.

Na jakém právním základě se zpracovávají vaše údaje?

Jakékoli zpracování dat musí probíhat v souladu s právním základem podle platných právních předpisů. Právním základem pro zpracování vašich údajů za účelem poskytování našich služeb, včetně jejich přizpůsobení vašim potřebám, analyzování a zlepšování, jakožto i jejich zabezpečení, je realizace platných smluv, vybavení (nabídka) mailové otázky, kterou jste nám zaslali, nebo váš projevený zájem o konkrétní pracovní místo. Právním základem pro statistické analýzy a marketing správce je tzv. odůvodněný zájem správce. Zpracování vašich údajů pro marketingové účely třetích stran bude podmíněno vaším dobrovolným souhlasem.