Back Office Team Leader

Plat: 2.000 - 2.550€

Náš klient distribuuje kvapalné plyny (propán a bután) v 17 krajinách po celej Európe. Vo fiškálnom roku 2021 v celej Európe predali viac ako 975 miliónov galónov skvapalnených plynov. Už viac ako 135 rokov dodávajú energiu do sveta. Boli aktérmi rozvoja našej spoločnosti, ako ju poznáme dnes. Dnes ponúkajú už aj nízkouhlíkové alternatívy k rope a plynu domácim zákazníkom a podnikom, ktoré nie sú v energetickej sieti. No hoci konvenčný LPG (Liquified Petroleum Gas) má výrazne nižšie úrovne emisií uhlíka ako ropa, nie je to dlhodobá odpoveď na klimatické výzvy, ktorým čelíme.

Preto sa zaviazali spolu so zvyškom priemyslu skvapalneného plynu výrazne investovať do zvýšenia produkcie RLG (obnoviteľného skvapalneného plynu) – zdroja energie s takmer nulovými emisiami uhlíka. Tieto investície umožnia úplne pokryť dopyt po konvenčnom LPG a previesť aj zákazníkov mimo siete k udržateľnejším riešeniam.

 

Náplň práce: 

 • Back Office Manager budujúci silný, efektívny tím, motivovaný dosahovať nastavené ciele
 • Riadenie tímu, zaistenie kvalitnej zákazníckej podpory
 • Zaistenie zodpovedajúcej kvality v rámci práce s dátami zákazníkov, vytváranie zmluvných kontraktov, fakturačných procesov, aktualizovanie existujúcich zmlúv, poprípade ich ukončenie
 • Tvorba novej a aktualizácie existujúcej dokumentácie back office procesov
 • Plánovanie zmien, reportovanie
 • Podpora tímu pri jednaní s náročnými klientmi v hraničných situáciách
 • Optimalizácia a automatizácia existujúcich procesov
 • Zaistenie plnenia nastavených cieľov (KPIs)
 • Komunikácia so zákazníkmi, efektívne riešenie požiadaviek
 • Dodržiavanie komunikačných postupov, firemných zásad a prispievanie k nim
 • Zabezpečenie súladu s vnútornými a obchodnými pravidlami, zásadami a právnymi požiadavkami
 • Asistencia a koordinácia odovzdávania informácií s ostatnými tímami v rámci celej organizácii
 • Zaistenie dodržiavania kontrol a požiadaviek počas procesu auditu
 • Zvyšovanie produktivity a efektivity tímu

Požiadavky

 • Slovenský jazyk = native
 • Anglický jazyk na úrovni B2
 • Minimálne 4 roky skúseností na pododobnej pozícii
 • Skúsenosti s vedením juniornejších zamestnancov
 • Znalosť ERP systémov
 • Multitasking, prioritizácia, efektívny time management
 • Samostatná osoba, orientovaná na výsledky s pozitívnym nadhľadom a zameraním na vysokú kvalitu a obchodný zisk
 • Vynikajúca schopnosť rozhodovať sa
 • Porozumenie účtovným procesom
 • Orientácia na kvalitu a nastavené lehoty
 • Tímový hráč, vynikajúci v budovaní silného, efektívneho tímu a rozvíjaní obchodných vzťahov
 • Pokročilá znalosť excelu – skúsenosti s tvorbou reportov, kontingenčných tabuliek (znalosť makra výhodou)

Výhodou

 • Znalosť logistických procesov
 • Znalosť ďalšieho európskeho jazyka (maďarčina, poľština, rumunčina)
 • Orientácia v CRM systémoch
 • Predchádzajúce skúsenosti v odboru

Benefity

 • Pracovná zmluva
 • Atraktívne platové ohodnotenie a bonusy ( 10% z ročného príjmu )
 • Relokačný balík vo výške dvoch platov
 • Možnosť pracovať v office, hybrid, alebo full remote.
 • Súkromná zdravotná starostlivosť 
 • Skupinové zdravotné poistenie
 • Karta na obed (mesačný dodatočný príplatok 35 € )
 • Veľká nezávislosť a možnosť reálneho ovplyvňovania chodu firmy – berie sa do úvahy každý nápad
 • Možnosť osobného a kariérneho rozvoja v rámci celej spoločnosti
 • Fexibilný pracovný čas
 • Zamestnanecké zľavy
 • Príspevok na dovolenku
 • Nástroje potrebné na vykonanie práce
 • Firemné teambuildingy