Práca v Poľsku

Aké úľavy ponúka Poľsko a ako ich získať?

30 marca, 2020

Poľsko ponúka pomerne zaujímavý systém sociálnych výhod. Okrem vysokej nemocenskej dávky je možné v Poľsku získať tiež daňové úľavy pre študentov do 26 rokov a finančnú podporu pre rodiny s deťmi. Posledným dvom výhodám sa budeme venovať v dnešnom článku. Dozviete sa, ako ich získať a čo všetko je potrebné splniť.

Poľsko ako daňový raj… pre mladých

Od 1. augusta 2019 v Poľsku platí nulová daň z príjmu pre osoby do 26 rokov. V praxi to znamená, že ak máte menej ako 26 rokov, neodvádzate žiadnu daň z príjmu a to až do výšky ročného zárobku 85 528 zlotých. Majte na pamäti, že toto oslobodenie sa týka len dane z príjmu, naďalej budete musieť odvádzať preddavky na poistenie (odvíja sa od typu zmluvy). Ešte lepšie sú na tom študenti. Tí sú v prípade „umowy zlecenie“ zbavení tiež preddavkov na poistenie, pretože tieto za nich odvádza štát. Ak sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy, povinnosť platiť zdravotné a sociálne poistenie platí aj pre nich.

Príklady z praxe

Príklad č. 1

Joachim má 23 rokov, pochádza z Českej republiky a prišiel do Poľska, kde sa zamestnal ako pracovník zákazníckej podpory na základe „umowy zlecenie“. Pracuje pre jednu medzinárodnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom produktov v oblasti IT. Vzhľadom na to, že Karol rád pracuje na svojom osobnom rozvoji, začal súčasne študovať na vysokej škole vo Varšave. Čo z toho Joachim má? Okrem novo nadobudnutých vedomostí a skúseností nemusí odvádzať žiadne dane z príjmu a ani zálohy na sociálne a zdravotné poistenie (tie má plne pokryté, pretože je študent). Zarába 5 000 zlotých hrubého, ale vďaka nulovému zdaneniu na účet každý mesiac dostáva celú sumu.

Príklad č. 2

Jozef má 19 rokov a do Poľska prišiel zo Slovenska. Chce tu získať svoje prvé pracovné skúsenosti. Vďaka Ahoy Career sa mu podarilo nájsť prácu vo firme zaoberajúcej sa produkciou profilov používaných pri výrobe plastových okien. Stará sa hlavne o slovenských zákazníkov tejto spoločnosti. Narozdiel od Joachima je Jozef zamestnaný na základe pracovnej zmluvy a neštuduje. Rovnako ako Joachim aj on ešte nedovŕšil vek 26 rokov, takže je oslobodený od dane z príjmu. Na účet teda dostáva 3 926,50 zlotých. Pre lepšiu predstavu prikladáme prehľadnú tabuľku.

Výplata v čistom 3 926,50 zł
Dôchodkové poistenie 488,00 zł
Poistenie proti invalidite 75,00 zł
Nemocenské poistenie 122,50 zł
Zdravotné poistenie 388,00 zł
Záloha na daň z príjmu 0,00 zł
Výplata v hrubom 5 000,00 zł

Príklad č. 3

Katarína má 27 rokov a v Poľsku pracuje ako PPC špecialista pre reklamnú agentúru. Pracuje na základe pracovnej zmluvy a dohodla si odmenu vo výške 5000 zlotých v hrubom. Koľko Katarína reálne dostáva na účet? 3 613,00 zlotých.

Výplata v čistom 3 613,00 zł
Dôchodkové poistenie 488,00 zł
Poistenie proti invalidite 75,00 zł
Nemocenské poistenie 123,00 zł
Zdravotné poistenie 388,00 zł
Záloha na daň z príjmu 313,00 zł
Výplata v hrubom 5 000,00 zł

500 Plus

Rodzina 500 plus je poľský vládny program spustený 1. apríla 2016 ktorého cieľom je pomoc rodinám vo výchove detí prostredníctvom mesačného príspevku vo výške 500 zlotých. O tento príspevok si môže požiadať každá rodina s deťmi a je možné ho dostať na každé dieťa. Ako cudzinci budete mať trošku viac vybavovania, ale po splnení všetkých náležitostí budete na príspevok mať právo aj Vy.

Čo bude potrebné?

V prvom rade, Váš pobyt na území Poľska musí byť legálny a musíte mať potrebnú dokumentáciu. Ako občan Európskej únie s registráciou pobytu nebudete mať problém. Bez nahlásenia pobytu môžu v Poľsku legálne občania EÚ prebývať po dobu 3 mesiacov. Potom je potrebný pobyt nahlásiť. Ak nemáte vlastný byt, na úrade Vám pobyt zaregistrujú na dobu trvania nájomnej zmluvy, najdlhšie však na rok (nie je problém predĺžiť). Registráciu pobytu a všetky administratívne záležitosti sme dopodrobna ozrejmili v tomto článku.

Ako žiadať o 500 Plus

Spôsobov ako si o príspevok na dieťa požiadať je viac. Najpohodlnejšia možnosť je podanie žiadosti pomocou internetového bankovníctva. Po prihlásení vyplníte formulár, potvrdíte pomocou SMS kódu a vec je vybavená. Zoznam bankových inštitúcií, ktoré túto služby ponúkajú nájdete na tomto portáli. Druhým variantom je systém ePUAP (systém pre elektronickú komunikáciu s úradmi). Registrácia do tohto systému môže byť v niektorých prípadoch trochu krkolomná, ale rozhodne stojí za to ju mať. Ak nie ste príliš technický typ, môžete na to ísť postarom. Žiadosť môžete zaslať poštou alebo podať osobne na úrade.

Prečo to Poľsko robí?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v Poľsku radi rozdávajú peniaze. Ak sa však na túto problematiku pozrieme bližšie, zistíme, že veľká väčšina podporných programov je cielená najmä na mladých ľudí. A práve táto skupina osôb s postupom čase prevezme zodpovednosť za celkový rozvoj štátu. Skôr než o rozdávanie ide o premyslenú investíciu do budúcnosti.

Newsletter