Nájdi si prácu

Ako napísať motivačný list

29 marca, 2020

Ako napísať motivačný list? Prečo ho spoločnosti vôbec vyžadujú? Čo to vlastne ten motivačný list je a čo by mal obsahovať? Vzor motivačného listu z internetu by mohol narobiť viac škody ako osohu a ľahko vás môže vylúčiť už z prvého kola pohovorov. Napísať ho ale celkom iste zvládnete. Stačí dodržiavať základný formát a jednoducho povedať pravdu.

Hlavička

Prvý riadok bude obsahovať vaše celé meno, tituly (ak nejaké máte), adresu a môžete pridať aj telefónne číslo či emailovú adresu. Celý riadok kvôli prehľadnosť oddeľte čiarou. Fotografiu do motivačného listu nepridávajte. Na ľavú stranu vypíšete pod seba meno kontaktnej osoby a celú adresu spoločnosti.

Ako napísať motivačný list

Najjednoduchší spôsob ako motivačný list napísať, je vytvoriť si ho ako príbeh. Začnite tým, ako ste sa k informácii o voľnom pracovnom mieste dostali a prečo vás práve táto ponuka zaujala.

Príklady:

Veľmi ma potešila Vaša ponuka na portáli ww.abdc123.com. Už niekoľko rokov pracujem vo finančníctve a veľmi rád by som sa posunul a ponúkol Vašej firme svoje skúsenosti.

Zaujala ma Vaša ponuka zamestnania, ktorú ste zverejnili 6. mája na portáli www.123abc.com. Rada by som sa uchádzala o túto pozíciu, pretože marketing je moje hobby a rada by som v tomto smere ďalej rozvíjala svoje skúsenosti.

Po skončení vysokej školy by som chcel pokračovať v práci v maloobchode. Aj keď nemám mnoho skúsenosti, nechýba mi chuť učiť sa nové veci a prijímať nové výzvy.  

Jadro motivačného listu

Ak vás na pohovore požiadajú o to, aby ste im niečo o sebe povedali, vymenujete priebeh svojho vzdelávania a svoje skúsenosti. Do motivačného listu si ale položte otázku, prečo sa na prácu hodíte.

Príklady:

Pri mojej práci v zahraničí som sa naučil čeliť rôznym a často neznámym situáciám. Viem, že práca vo finančníctve vyžaduje vytrvalosť, ochotu pracovať s ľuďmi a je s ňou spojené neustále vzdelávanie. A to je niečo, čo mňa osobne veľmi napĺňa.

V minulosti som pracovala pre viaceré začínajúce spoločnosti aj pre spoločnosti, ktoré boli na trhu dlhšie. Mám preto skúsenosti s rozbiehaním stratégii ale tiež s hľadaním možností na zlepšenie marketingovej komunikácie.

Počas štúdia na vysokej/strednej škole som sa často zapájal do rôznych dobrovoľníckych aktivít. K práci pre tretí sektor mám veľmi blízko. Myslím si, že pomoc druhým nie je len práca. Je to rozhodnutie, ktoré ovplyvní celý náš život.

Záver motivačného listu

Posledný odstavec by mal byť optimistický. Poďakujte sa za zváženie životopisu a vyjadrite ochotu doplniť informácie alebo chuť stretnúť sa osobne.

Príklady:

Ďakujem za zváženie mojej žiadosti a teším sa na osobné stretnutie.

Na všetky Vaše ďalšie otázky rád odpoviem mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí. Ďakujem za zváženie mojej žiadosti a teším sa na budúcu spoluprácu.

Písanie motivačného listu je v podstate jednoduché. Je o vašich dôvodoch, prečo chcete na pozícii pracovať, ale aj o dôvodoch, prečo sa na pozíciu hodíte. Zavážiť môže najmä v prípade, ak nemáte všetky požadované skúsenosti alebo schopnosti. Vtedy dokážete zamestnávateľa ubezpečiť, že do budúcna plánujete absolvovať rôzne kurzy alebo iné vzdelávanie.

Newsletter