Objevujte Polsko

Bazylika Mariacka – Koruna Gdaňsku

27 července, 2021

Častý cíl mnohých turistů, milovníků památek a zároveň nejvyšší svatyně postavená z cihel v Evropě, to je Bazylika Mariacka. Základní kámen byl položen 25. března 1343 při příležitosti slavností Zvěstování Páně a výstavba svatyně trvala celých 159 let. Jedná se o významnou polskou náboženskou i kulturní památku jejíž návštěvu byste během svých toulek Polskem rozhodně neměli opomenout. Je to téměř povinná zastávka, pokud jste si naplánovali letní dovolenou na Helu.

Bazylika Mariacka - Koruna Gdaňsku

Mariánská bazilika a kousek její historie

Konkatedrální bazilika Nanebevzetí nejsvětější Panny Marie v Gdaňsku, nazývaná také korunou Gdaňsku, plnila v letech 1572 až 1945 současně funkci katolického i evangelického kostela. Po připojení Gdaňsku k Polsku byla předána do správy katolické církvy. Mariánská bazilika je třetí největší svatyní postavenou z cihel na světě. Jedná se o ukázkový příklad cihlové gotiky, která je velmi rozšířena v oblasti Baltského Moře. Počátky dějin tohoto architektonického skvostu bohužel nebyly do dnešní dní přesně objasněny. Existuje však předpoklad, že na jeho místě dříve stál dřevěný kostel, který nechal postavit Svatopluk II Veliký, král Moravanů a Slovanů.

Bazylika Mariacka - Koruna Gdaňsku

Bazylika Mariacka: moderní historie

Roku 1946 Bazylika Mariacka přešla ještě jako kostel do vlastnictví Římskokatolického církve a deset let poté ji papež Pavel VI povýšil na menší baziliku. Kněz Stanisław Bogdanowicz, který zde působil od roku 1979 se zasloužil o návrat velkého množství středověkých památek, které byly během vojny rozebrány, zpět do baziliky. Návštěvníci díky tomu mohou obdivovat hned několik jedinečných památek jako jsou cenné obrazy nebo gotické a barokní řezby. Momentální výzdoba je však pouze zlomkem toho, co v této svatyni bylo k vidění v dávných časech. O některých víme pouze ze starých psaných pramenů, některé jsou stále ve vlastnictví polských i světových muzeí.

V roce 2017 proběhlo velmi nákladné čištění fasády a výměna střešní krytiny. Celkové náklady dosahovaly až 15 milionů zlotých (zhruba 90 milionů korun). Ročně svatyni navštíví zhruba necelý půlmilion návštěvníků.

Jiné atrakce v Gdaňsku

Bazylika Mariacka - Koruna Gdaňsku

Gdaňsk je překrásné město a byla by škoda si ho po návštěvě tohoto překrásného kostela neprohlédnout. Jedná se o přístavní město ležící na pobřeží Baltského Moře. Pravda, polské moře je považováno za jedno z těch studenějších, ale věřte nebo ne, v letních měsících se jedná o velmi populární destinaci, a to nejen mezi Poláky. Gdaňsk hojně navštěvují i Němečtí turisté, v letních měsících je možné němčinu na ulici slyšet stejně často nebo i častěji než polštinu. Město jako takové je velmi bohaté i na kulturní události

A jestliže jste už v Gdaňsku byli, máme pro Vás jiný tip – zajeďte se podívat na největší křižácký hrad v Evropě v Malborku.

Newsletter