Objevujte Polsko

Královský hrad Wawel

27 července, 2021

Královský hrad Wawel je mimořádně populární. Wawelský vrch v historickém Krakově poskytl v 11. století dokonalé místo k vybudování hradu Wawel, který je dodnes ikonou nejen Krakova, ale celého Polska, a přispěl tak velkým kulturním vkladem do souboru historického a národního uvědomění Poláků. Při příležitosti návštěvy Krakova se sem můžete vydat například po ranní návštěvě tržnice Sukiennice.

Královský hrad Wawel

Katedrála na Wawelu a jiné pamětihodnosti

Jedná se o rozsáhlou stavbu, čítající čtyři křídla, obklopující vnitřní dvůr. Nachází se zde i katedrála svatého Stanislava a svatého Václava (bazilika svatého Stanislava a svatého Václava), která je polským posvátným místem a kulturní památkou. Zde probíhaly tradiční korunovační obřady polských králů, z nichž je zde řada i pochována. Je tedy i pohřebištěm s jednotlivými kryptami polských panovníků, prezidentů a osobností.

V současnosti plní funkci muzea. V útrobách Wawelu najdeme také vzácné předměty a panovnické komnaty (Komnaty królewskie, jejichž součástí je i senátorský sál) zbrojnice, a  pokladnici, ve které je uložen korunovační meč polských králů „Szczerbiec“. Wawelské hlavy jsou série vyřezávaných hlav v kazetovém stropu, které návštěvníky neustále sledují.  Z původních 190 kusů se jich dochovalo jen 30.

Ve sbírce krále Zikmunda Augusta, který obohatil dřívější rodinnou sbírku, se nalézají vzácné tapisérie, jichž se dochovalo z celkového počtu asi 360 kusů jen 138. Tapiserie jsou rozděleny do několika skupin podle zobrazovaného obsahu, a patří k nejcennějším dílům tohoto typu.  Některé vzácné látky a gobelíny pochází ze 14. století z Francie, města Arras, tzv. „arrasy“, ale i z Bruselu nebo Nizozemska. Mnohé z nich jsou vyrobené na zakázku. Dochované pokyny dokonce popisují jak mají být tapisérie vyrobeny, a to včetně rozměrů, aby tak mohly být vhodně umístěny do komor hradu Wawel. Materiál obsahuje stříbrné a zlaté nitě. Motivy jsou biblické, zvířecí, krajinné, a heraldické.

Královský hrad Wawel

Královský hrad Wawel: stručná historie

Krakov byl v roce 1040 učiněn sídlem polských panovníků a na Wawelu vznikaly další struktury a stavby, a to nejen náboženského, ale i světského charakteru.

Původní opevněná románská stavba byla několikrát přestavěna. Hrad Wawel prošel několika proměnami architektonických slohů. Téměř všemi základními, a to:  románského (rotunda sv. Felixe a Audacta), gotického, renesančního. Barokní podoby se hrad Wawel dočkal kolem roku 1595, kdy stavba vyhořela, a Zikmund III. Vasa jej nechal přestavět.

Autory barokní podoby jsou italští umělci Giovanni Trevano, Giovanni Barristi Gisleni, Francesco Placidi a Kacper Bazanka. Můžeme zde vidět i krucifix ze 14. století a původní varhany, které jsou z roku 1785. V komnatách jsou položeny gobelíny ze 16. století, znázorňující život Adama a Evy.

Ze stavby nízké důležitosti od věků Boleslava Chrabrého, který položil základy dnešního hradu, je Wawelský vrch s královským hradem významným historickým středobodem světového charakteru, přičemž protíná historii Polska až do dnešních dní, přestože mu několikrát hrozilo i zničení, z čehož je nutné připomenout událost z roku 1702, kdy došlo k úmyslnému založení požáru a vyrabování švédskými vojsky.

Navzdory nejrůznějším nepříznivým dějinným událostem se hrad Wawel stal nejvíce navštěvovaným hradem v Polsku, a je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. 

Dračí sluj (Smocza jama)

Hrad Wawel nabízí i zajímavou atrakci, kterou je hradní jeskyně, ale i drak (polsky smok) chrlící oheň.

Dračí jeskyně (smocza jama) je krasová jeskyně na jihozápadní části Wawelského Vrchu. Wawelský vrch obývali lidé již ve starší době kamenné. Skutečně první doložené osídlení se objevilo asi před 5000 lety a v neolitickém období se zde vyskytovaly pastevecké komunity. Nejinak tomu bylo i v době bronzové a době železné. Dochované zmínky o jeskyni pochází z 16. století. Král Zikmund II. August ji však nechal zazdít kvůli bezpečnosti, a to primárně proto, aby zabránil chudým lidem v nalezení přístřeší.

Podle legendy se v jeskyni pod hradem Wawel usídlil zlý krakovský drak, který zabíjel místní panny a lidem pojídal úrodu. Jeho řádění ale zastavil až princ Krak, který jej jako jediný dokázal porazil, a to pomocí lsti: wawelskému drakovi předhodil ovčí kůži naplněnou sírou a drak dostal velkou žízeň. Upil se až do takové míry, že nakonec prasknul. Na památku je zde postavena velká bronzová socha, jejíž mechanismus způsobuje, že socha chrlí v pravidelných intervalech skutečný oheň. Podle jména prince Kraka je tak název města odvozen jako Krakov. Po průchodem jeskyním komplexem najdeme na jejím vyústění bronzového wawelského draka, a z téhož místa i výhled na řeku Vislu. Wawelský drak v Krakově  je připomínkou výzev, kterým lze čelit pouze odvahou, a důkazem je právě krakovský hrad Wawel

Pokud Vám po návštěvě Krakova zůstane ještě nějaký čas, zamiřte rovnou do největšího solného dolu v Evropě, který se nachází v nedalekém městě Wieliczka.

Královský hrad Wawel

Královský hrad Wawel: zajímavosti

  • Na Wawelu je pochován i bývalý polský prezident, (dvojče Jaroslawa Kaczynského) Lech Kaczynski, jehož letadlo se zřítilo ve Smolensku.
  • Leží zde i maršál Josef Pilsudski, a to v kryptě sv. Leonarda. Kvůli sporům s klérem byla jeho rakev 22. června 1937 přenesena do krypty stříbrných zvonů (Wieża Srebrnych Dzwonów). Ovšem bez mozku a bez srdce. Dne 13. května 1935 byl z těla vyjmut mozek Pilsudského a následně podroben zkoumání ve Vilně. Jeho srdce bylo roku 1936 uloženo do hrobu jeho matky na Rasoském hřbitově. Zádušní mše za Pilsudského 18. května 1935 se v Berlíně zúčastnil i Adolf Hitler.
  • Za nacistické okupace v roce 1945 z hradu Wawel řídil tzv. „generální gouverment“ Hans Frank, který byl de facto protektorem Polska. Frank byl náruživý šachista a patron několika šachových turnajů, které uspořádal i v Krakově. Na Wawelu Hans Frank také přijal šachového mistra Jefima Dmitrijeviče Bogoljubova, který dvakrát v řadě vyhrál i sovětské mistrovství v letech 1924 a  1925. 
  • Wawel unikl definitivnímu zničení jen díky rychlému ústupu nacistů. Po druhé světové válce byl královský hrad Wawel přeměněn na muzeum.

Newsletter