Objavujte Bulharsko

Práca v Bulharsku – Zdravotné poistenie, dane a mzdy

12 októbra, 2023
  1. Zdravotné poistenie a dodatkové zdravotné poistenie 

Pokiaľ máte záujem začať život v Bulharsku, máme pre vás niekoľko dôležitých informácií o zdravotnom systéme a zdravotnom poistení v tejto krajine. Bulharský zdravotný systém je založený na systéme povinného sociálneho zdravotného poistenia. Všetky poistenia spravuje Národná zdravotná poisťovňa „Zdravna kasa“, ktorá spadá pod ministerstvo zdravotníctva

Priemerný odvod na zdravotné poistenie pre rok 2023 je 8 %, pričom zamestnanec prispieva 3,2 %. 

V momente, keď si začnete platiť zdravotné poistenie, môžete navštíviť akúkoľvek nemocnicu pre prípadné ošetrenia či preventívne prehliadky. Avšak pozor – mnohé služby Zdravna kasa nepokrýva, vrátane: 

  • Návšteva špecializovaného lekára – ceny sa môžu líšiť od druhu vyšetrenia, začínajú však na 30 BGL (15 €) 
  • Lieky na predpis – na bežné lieky predpísane lekárom ponúkajú menšie zľavy, ktoré sa však väčšinou vzťahujú iba na staršiu populáciu. 

V súčasnosti existuje nemálo spoločností, ktoré zamestnávajú medzinárodných zamestnancov a ponúkajú im dodatočné zdravotné poistenie. Preventívna lekárska prehliadka môže byť poskytnutá bezplatne, vrátane krvných a močových testov. V prípade, že váš budúci zamestnávateľ poskytuje dodatočné zdravotné poistenie, bude možné si ho uplatniť až po skončení skúšobnej doby. 

Pri dodatočnom zdravotnom poistení skontrolujte a zistite jeho podmienky a všetky zahrnuté služby. Niektoré poistenia môžu zahŕňať zubnú starostlivosť do výšky 500 – 600 BGL (250 – 300 €), príspevok na nové okuliare či čiastočné krytie hospitalizácie. 

Bulharsko nie je príliš prosperujúcou krajinou v rámci zdravotného systému. Aj v súčasnosti vás vyšetria v starých nemocniciach či klinikách. Avšak, môžete navštíviť aj úplne nové zdravotné zariadenia, súkromné kliniky a nemocnice vybavené najmodernejšou medicínskou technikou. Pred rezerváciou termínu sa však informujte na recepcií ohľadom poplatkov jednotlivých vyšetrení. 

S mnohými lekármi sa pomerne slušne dorozumiete v angličtine. Bulharsko priťahuje značný počet zahraničných študentov medicíny pre dobré vzdelávacie štandardy a značne nízke školné. O kvalitu služieb sa preto nemusíte báť. 

  1. Dane a príspevky do národného poistenia 

Bulharsko otvára zoznam krajín s najnižšou daňou z príjmu v Európe. Paušálna sadzba vo výške 10 % je pre Bulharov a cudzincov pracujúcich v tejto krajine jedným z dôvodov, prečo sa čoraz viac ľudí zaujíma bližšie o túto časť Európy než o západné krajiny

Celková výška príspevkov sociálneho zabezpečenia je 32,70 % – 33,40 % z hrubej mzdy, pričom zamestnanec prispieva 13,78 % nasledovne: 

Povinný dôchodkový fond: 6,58 % 

Povinné dôchodkové poistenie: 2,2 % 

Fond pre všeobecné choroby a materstvo: 1,4 % 

Fond nezamestnanosti: 0,4 % 

Fond zdravotného poistenia: 3,2 % 

Sadzby príspevkov sociálneho zabezpečenia sú obmedzené na základe platu vo výške 3000 BGN (1 500 €). Napríklad, ak je vaša hrubá mzda 4 200 BGN (2 100 €), vaše príspevky a dane budú zaplatené vo výške 3000 BGN. 

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
  1. Mzdy 

V Bulharsku sú dosť výrazné rozdiely medzi platmi v rôznych častiach krajiny. Najvyššie mzdy nájdete najčastejšie v hlavnom meste Sofia, kde priemerná hrubá mesačná mzda predstavuje približne 2 500 BGL (1 250 €). Čistú mzdu po zdanení a odrátaní sociálnych príspevkoch môžeme vyčísliť na približne 1 940 BGL (820 €). Po Sofii je mesto Varna ďalším miestom s dobrými platovými možnosťami, za ktorým nasledujú mestá Burgas a Plovdiv.  

Mimo hlavného mesta je priemerná hrubá mzda približne 1 880 BGL (940 €) v závislosti od regiónu či pracovnej oblasti. Výdavky, napríklad na bývanie, stravovanie či dopravu sú mimo hlavného mesta samozrejme nižšie. 

V Bulharsku však nájdeme niekoľko pracovných pozícií s nadštandardným platovým ohodnotením

  • Odvetvia informačných a telekomunikačných technológií – priemerná mzda 5 000 BGL (2 500 €) 
  • Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody – priemerná mzda 2 400 BGL (1 200 €) 
  • Finančné služby – priemerná mzda 1 850 BGL (925 €) 

Poľnohospodárske odvetvie a ťažba dreva sú pracovné odvetvia, ktoré sú v Bulharsku platené najmenej. Priemerná mzda pracovnej pozície v tomto odvetví je iba 700 BGL (350 €). 

Dôležitou súčasťou procesu pracovných pohovorov a zabezpečenia vhodnej pracovnej pozície v Bulharsku je preverenie vašej budúcej mzdy. Ak už ste v Bulharsku dostali skvelú pracovnú ponuku, určite vám odporúčame prekontrolovať výšku hrubej aj čistej mzdy, aby nedošlo k akýmkoľvek nedorozumeniam. 

Vypočítajte si mzdu so všetkými podrobnými informáciami a zistite priemerné mesačné mzdy jednotlivých pracovných pozícií. 

Odporúčame tiež informovať sa o prípadných benefitoch, ktoré váš budúci zamestnávateľ poskytuje. Najčastejšie ide o vecné benefity, ako napríklad zdravotné pripoistenie, lístky do reštaurácií, členstvo do fitness zariadení, preplatenie dopravy, kúpa pracovného odevu či zľavy na produkty spoločnosti. Niektorí zamestnávatelia ponúkajú mesačné stravné lístky, poukážky do rôznych obchodov, reštaurácií alebo poukážky na pohonné hmoty

Práca v Bulharsku môže byť skvelou skúsenosťou, pokiaľ poznáte základné finančné faktory, ktoré so životom v tejto krajine prichádzajú. Nech už sa rozhodnete nad prácou v hlavnom meste alebo v iných regiónoch, pracovná pozícia a odvetvie tu hrá rovnako dôležitú úlohu. Veríme, že vaša pracovná budúcnosť bude prosperujúca a vyťažíte z nej maximum. 

Newsletter