Práca v Poľsku

Na aké úrady sa musíte nahlásiť v priebehu prvých troch mesiacov?

1 januára, 2021

Po príchode do Poľska na vás čaká kolotoč plný úradov a vybavovania administratívnych záležitostí. V tomto článku sa vás pokúsime celým procesom previesť krok za krokom, aby pre vás bola celá procedúra čo najjednoduchšia. Čo všetko vás čaká? Nahlásenie prechodného pobytu v mieste bydliska, registrácia pobytu občana Európskej únie a v neposlednom rade sa budeme venovať aj otázkam ohľadom zdravotného poistenia. Pripravení? Začíname!

Nahlásenie prechodného pobytu

Ak sa plánujete v Poľsku zdržiavať dlhšie ako 30 dní, mali by ste svoj pobyt nahlásiť. Vďaka tomu bude váš pobyt v Poľsku oficiálny a zároveň vám tento úkon môže pomôcť aj v budúcnosti, napríklad vo chvíli, keď budete žiadať o trvalý pobyt alebo dokonca o občianstvo. Ak totiž budete podávať žiadosť o trvalý pobyt, budete musieť dokázať, že už v Poľsku nejaký čas žijete a prechodný pobyt na ten účel poslúži úplne skvele.

Kto dokumenty podáva?

Nahlásiť prechodný pobyt v Poľsku môžete osobne. Ak takúto možnosť nemáte môžete k tomuto úkonu splnomocniť tretiu osobu. Táto plná moc musí byť písomná, iná forma nie je prijateľná.

Ak máte deti (do 18 rokov), musíte ako ich zákonný zástupca ich pobyt nahlásiť vy. To sa týka aj nesvojprávnych osôb, ktoré máte vo svojej starostlivosti.

Aké dokumenty si budete musieť pripraviť?

Pre úspešné nahlásenie prechodného pobytu si budete musieť pripraviť niekoľko dokumentov. Začnite stiahnutím a vyplnením formulára pre nahlásenie prechodného pobytu. Pokiaľ nemáte možnosť formulár vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť osobne na príslušnom obecnom úrade (Urząd gminy).

Aby ste si pobyt mohli nahlásiť, budete nejakým spôsobom musieť dokázať, že máte právo na využívanie nehnuteľnosti na adrese, na ktorej bývate. Ak byt prenajímate, vystačíte si s nájomnou zmluvou. V prípade, že ste majiteľom danej nehnuteľnosti, pripravte si výpis z katastra. Okrem týchto dokumentov musíte mať aj nejaký dokument totožnosti. Môže to byť pas alebo občiansky preukaz. Akonáhle vyjdete z úradu, máte hotovo. Nahlásenie pobytu nadobúda platnosť okamžite.

PESEL

PESEL je poľská obdoba nášho rodného čísla. Ak sa v Poľsku plánujete zdržiavať dlhodobo alebo tú plánujete žiť, je vhodné si ho zariadiť. Budete ho potrebovať nielen pri komunikácii s úradmi. Pokiaľ si budete chcieť zariadiť napríklad zmluvu s mobilným operátorom v Poľsku, bez čísla PESEL to nepôjde.

Než sa vydáte nahlásiť pobyt na úrad, nezabudnite si pripraviť tiež žiadosť o priradenie čísla PESEL. Zabijete tak dve muchy jednou ranou a na úrad už sa nebudete nejakú dobu musieť vracať.

Majte na pamäti, že získanie čísla PESEL aj nahlásenie pobytu sú bezplatné. V prípade, že budete chcieť vystaviť potvrdenie o prihlásení pobytu, zaplatíte administratívny poplatok vo výške 17 zlotých. Toto potvrdenie si môžete nechať vystaviť aj dodatočne, takže ak ho nutne nepotrebujete, nemusíte ho mať.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

Ak ste občanom Európskej únie a plánujete v Poľsku zostať dlhšie ako tri mesiace, musíte si zaobstarať tiež tento dokument. Táto povinnosť sa týka všetkých cudzincov zo štátov EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a tiež občanov štátov mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ktoré využívajú možnosti voľného pohybu osôb na základe zmlúv. Okrem toho, že po uplynutí lehoty 3 mesiacov vzniká povinnosť registrácie, sa vám tento dokument bude hodiť v prípade, že budete chcieť uzavrieť zmluvu s mobilným operátorom alebo napríklad ak budete žiadať o pôžičku v banke.

Potrebné dokumenty

To je úplný základ, bez ktorého sa nezaobídete. V závislosti na tom, aký je účel vášho pobytu v Poľsku, budete musieť doložiť tiež dodatočné dokumenty. Ak ste do Poľska prišli za prácou, Váš zamestnávateľ vám bude musieť vystaviť písomné potvrdenie o výkone práce alebo zámeri nadviazať pracovno-právny vzťah. V prípade, že pracujete „na vlastnú päsť“, najčastejšie teda na živnosť, pripravte si písomné vyhlásenie o zápise do KRS (Register právnických osôb) alebo CEIDG (Živnostenský register). Nie všetci však do Poľska idú za prácou, nesmieme zabudnúť ani na študentov. Tí budú musieť doložiť potvrdenie z vysokej školy o prijatí na štúdium, dokument potvrdzujúci skutočnosť, že majú vybavené zdravotné poistenie a písomné vyhlásenie o tom, že majú dostatok finančných prostriedkov.

Koľko to bude stáť a ako dlho budete čakať?

Celý proces registrácie pobytu občana Európskej únie aj vydanie dokumentu je bezplatné. Registrácia prebieha bezprostredne po podaní žiadosti a hotový dokument dostanete v priebehu 30 dní (obvykle je čakacia doba výrazne kratšia).

Kde a ako je možné žiadosť podať?

Pre tento dokument sa budete musieť vydať osobne. Ak sa nechystáte za prácou do Varšavy, rovnako si sem budete musieť urobiť výlet, navštíviť Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Spraw Cudzoziemców na Marszałkowskiej 3/5 a vydať sa na stanovište číslo 21. Tu si zoženiete poradové číslo a budete čakať … Alebo môžete využiť internetový kalendár a vopred si rezervovať schôdzku s úradníkom.

V pondelok môžete úrad navštíviť v hodinách od 10:00 do 17:30 a od utorka do piatku od 08:00 do 15:00. Ak máte všetky potrebné dokumenty, nemala by samotná registrácia trvať dlhšie ako 20 minút.

Zdravotné poistenie v Poľsku

Možnosť ísť k lekárovi, podpora v pracovnej neschopnosti, dofinancovanie liekov. Bez zdravotného poistenia sa dnes dá žiť len ťažko. Ako si zdravotné poistenie v Poľsku zabezpečiť? Najjednoduchším spôsobom je nechať sa zamestnať na základe pracovnej zmluvy (Umowa o pracę) alebo dohody (Umowa zlecenie). Všetko papierovanie aj odvody za vás v tomto prípade vykonáva zamestnávateľ a vy už len využívate výhody zdravotného poistenia. Poľsko má pomerne prepracovaný elektronický systém zdravotníctva, takže so sebou nemusíte nosiť žiadne kartičky poistenca. Po príchode k lekárovi stačí uviesť svoj PESEL a všetko to overovanie toho či máte alebo nemáte zdravotné poistenie prebieha v rámci spomínaného systému.

Živnostníci a freelanceri

Mierne zložitejšie to majú živnostníci. Tí sa k zdravotnému poisteniu musia prihlásiť sami. Sami musia zaistiť tiež všetky súvisiace administratívne ukony. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí nemajú ani pracovnú zmluvu ani živnosť. Môže ísť o rôznych umelcov a celkovo osoby zameriavajúce sa na tvorivú činnosť pracujúci na základe zmluvy o dielo. Z tejto zmluvy nie sú odvádzané preddavky na zdravotné poistenie. Ako v takom prípade postupovať?

Našťastie v Poľsku existuje dobrovoľné zdravotné poistenie. Aby ste mohli uzavrieť zmluvu s NFZ vytlačte si žiadosť, pripravte si dokument totožnosti a vydajte sa do najbližšej pobočky NFZ. Po podpise zmluvy o dobrovoľnom poistení s NFZ sa vydajte na najbližšiu pobočku ZUS, tu budete musieť podať formulár, v ktorom ako „kod Ubezpieczenia“ uvediete 24 IO XX. Tento formulár musíte podať najneskôr do 7 dní od dátumu uzatvorenia zmluvy o dobrovoľnom poistení. Po dobu trvania zmluvy budete musieť každý mesiac podávať vyhlásenie ZUS DRA a riadne platiť mesačné príspevky.

Súkromné poistenie

Okrem NFZ existuje veľa spoločností, ktoré ponúkajú svoje balíky zdravotného poistenia. Najčastejšie sa s nimi môžete stretnúť vo forme benefitov u zamestnávateľa. Tieto súkromné spoločnosti ponúkajú ľahší prístup k lekárom špecialistom, moderne vybaveným ordináciám a nemocniciam, niektorí dokonca sprostredkúvajú aj lekára na telefóne. Medzi najznámejšie spoločnosti toho typu patrí LUXMED, Enel-Med a Medicover, ale svoj balíček zvyčajne ponúkajú tiež všetky väčšie poisťovne.

Slovo na záver

To by bolo pre dnešok všetko. Ak ste sa dočítali až sem, pravdepodobne ste pripravený začať svoju príhodu s Poľskom. Viete, kde sa nahlásiť prechodný pobyt, kde a ako zaregistrovať pobyt dlhší ako 3 mesiace a máte aspoň minimálnu predstavu o tom, ako v Poľsku funguje systém zdravotného poistenia a ako si toto poistenie vybaviť. Nezabudnite si tiež prečítať náš článok o tom, ako si zohnať bývanie!

A ešte niečo! Po úspešnom absolvovaní pohovoru a tvojom príchode do Poľska budeš mať k dispozícii nášho Community Managera, ktorý ti pomôže počas tvojich prvých dní a týždňov v novej krajine. Či už pôjde o pomoc s vybavením bankového účtu, informáciami o dôležitých úradoch alebo radami ako a kde nájsť vhodné ubytovanie, od prvého dňa budeš mať kontakt na osobu, na ktorú sa budeš môcť obrátiť.

Newsletter