Objevujte Polsko

Historická místa v Gdaňsku

12 dubna, 2020

Jaké jsou historická místa v Gdaňsku? První zmínka o městě Gdaňsk pochází z roku 1000. V podobě „urbs Gyddanyzc“ se název města objevil v latinském díle Jana Kanapariusza „Život svatého Vojtěcha“. Ve městě, které vzniklo ve středověku, je stále slyšet ozvěny minulosti. Při procházkách malebnými uličkami, i obdivování památek či panoramatu Gdaňska, z vyhlídky Góra Gradowa. Kopce, který stovky let představoval hlavní obranný bod města.

Historická místa v Gdaňsku: Hora Gradowa a pevnost Grodzisko

Ve středověku patřila oblast na úpatí hory Křižákům, kteří tam postavili své hradby. Ty v 15. století téměř úplně zničili husité. Když v šestnáctém století Stefan Batory zaútočil na Gdaňsk, obyvatelé si uvědomili, že zalesněné kopce mohou být nebezpečné. Proto by měly být podniknuty kroky ke zlepšení obrany. I přesto, že v roce 1807 napoleonská armáda napadla a dobyla Gdaňsk, paradoxně přinesla městu výhody v podobě posílení nejdůležitějších obranných bodů, včetně kopce Góra Gradowa. Na počest Napoleona zde byl v roce 2005 odhalen památník – tzv. Napoleonův stůl, který stojí na jednom z nejzajímavějších výhledů v hlavním městě.

Kopec Gradowa si již ve středověku získal popularitu jako vyhlídka a místo setkání obyvatelů. V meziválečném období se zde nacházel rekreační park a ubytovna. Po 2. světové válce však upadlo toto místo do zapomnění. V 90. letech se obnovily práce na kopci Góra Gradowa, což vedlo k vytvoření Centra Hewelianum – instituci, která popularizuje vědu a techniku a zároveň se stará o kulturní a historické dědictví. Jeho návštěva je atraktivní alternativou pro děti i dospělé. Četné interaktivní výstavy (mj. Kolem světa, S energií!, Galerie pohybu, Stroj času – člověk a střela) a workshopy (např. Příhoda v laboratoři, Sváteční ruch) přijatelným a zajímavým způsobem provázejí fascinujícím světem vědy.

Mariánská ulice (Ulica Mariacka)

Mariánskou ulicí se kráčí celý život,“ řekl gdaňský držitel Nobelovy ceny, Günter Grass. Nejznámější ulici v Gdaňsku pojmenovali obyvatelé také „ulicí Naší paní“, „Frauengasse“ či „Panenskou ulicí“. Procházka touto nezvykle malebnou uličkou, z jedné strany chráněnou cihlovým masivem Mariánského kostela, z druhé zase gotickou Mariánskou bránou, vás přenese několik stovek let dozadu. Právě tady postavili před každým domem kamenné schodiště, vyzdobené výjevy nejen z biblické mytologie. Zachované úzké fasády domů, prohlubně na obou stranách uličky (tehdejší přirozené kanály), nebo chrliče, stříkající vodu, umocňují během deště atmosféru dávného města.

Na zápražích kdysi vzkvétal společenský život. Dnes tu fungují obchody, galerie, útulné kavárničky a jedna z poboček knihovny. Přestože po 2. světové válce zůstaly z Mariánské ulice pouze ruiny, obnovené domy stále zobrazují různorodost stylů. Ulička pulzuje životem nejen během sezóny (i během každoročního Dominikánského jarmarku (Jarmark Dominikański)). Kromě toho se zde pořádají různé akce, například Svátek Mariánské ulice (heslo pro tento rok znělo „Mariánská tančí“), během kterého čekají na návštěvníky ukázky tance, módy a bižuterie. Dále také setkání s autory, workshopy, výstavy a koncerty.

Historická místa v Gdaňsku: Královská cesta a Městská radnice (Trakt Królewski i Ratusz Głównego Miasta)

Královské průvody si kdysi na přejezd Královskou cestou (Trakt Królewski) – dnešní Dlouhá ulice a Dlouhý trh (ulice Długa a Długi Targ) – vyhradili i několik hodin. Trasa vedoucí od Hlavní brány (Brama Wyżynna) přes reprezentační Zlatou (Złota), až do Zelené (Zielona), byla plná různých zajímavostí, a bohatě vyzdobené přepychové domy představovaly symbol bohatství místních obyvatel. Dlouhou ulici přezdívali i „Gdaňským salónem“, o čemž se může osobně přesvědčit každý návštěvník, který by chtěl zažít město na místě, ve kterém se minulost prolíná se současností. Nikdy zde není prázdno. V létě probíhá Dominikánský jarmark (Jarmark Dominikański), v zimě Vánoční trhy (Jarmark Bożonarodzeniowy). Na jaře a na podzim si obyvatelé a návštěvníci vychutnávají kouzlo tohoto jedinečného centra Starého Města a posedávají v četných kavárničkách, hospůdkách, nebo se jen tak klidně procházejí. Téměř na konci Dlouhé ulice se nachází Radnice (Ratusz Głównego Miasta), sídlo vedení města Gdaňsku. Dnes se v něm nachází Historické muzeum města, které jistě zaujme nejen milovníky historie.


Newsletter