Objevujte Polsko

Královské lázně (Lazienki Królewskie) ve Varšavě

27 července, 2021

Jen málo míst v Polsku je takových, které dokážou silně zapůsobit na naše city a představivost tak jako varšavské lázně – Lazienki Królewskie.

Královské lázně (Lazienki Królewskie) ve Varšavě

Letní sídlo posledního krále republiky jsou pro obyvatele Varšavy tím nejšťastnějším místem v hlavním městě. Pro turisty znamenají lázně místo, které je ve Varšavě nezbytné navštívit. Samotné lázně jsou dílem Stanislawa Augusta, politika, reformátora, filozofa a skvělého mecenáše a sběratele umění. Přes celou dobu své působnosti (1764 -1795) se pokoušel přetvořit Polsko v moderní stát. Po třetím rozdělení Polska mezi Rusko, Prusko a Rakousko vládce utrpěl politickou porážku, ale jeho vize „republiky snů“ symbolizují varšavské lázně – Łazienki Królewskie.

Lazienki Królewskie: Vznik lázní

Lázně nejsou jen budova a přilehlé zahrady. Mají svoji historii, ale také dotvářely historickou scenérii. Jsou svědkem událostí, ve kterých se živě účastní. Jsou scenérií změn jako roční období, počasí, světlo, barvy. Jako vůně nesoucí se větrem.

Historie tohoto místa sahá do roku 1262, kdy byla jazdovská pevnost zničena nájezdníky. Tento datum taky připomíná sloup, situovaný na svahu Alejí Ujazdowských a otevírá historii lázní. Z Ujazdowa panovala Mazovská knížata, svoji rezidenci zde měla královna Bona, a posléze Anna Jagiellonka. V časech Zygmunta III Wazy začala výstavba Ujazdowského zámku, a na konci 17. století vznikly dva pavilony – Ermitaž a Laznia. Které daly za vznik pozdějším Královským lázním. Byly navrženy Tylmanem z Gameren, budovy byly dekorovány sochami i obrazy. Pavilony doporučil kníže Stanislaw Herakliusz Lubomirský a měly sloužit nejen k odpočinku a zábavě, ale i rozjímání.

Lazienki Królewskie nebyly obyčejným zahradním pavilonem. Jejich útroby ukrývaly centrální sál. V roce 1764 lázně Lubomírského inspirovaly Stanislawa Augusta, který hledajíce místo pro svoji letní královskou rezidenci, vybral právě Ujazdów. Později byl pavilon Łaznia přebudován z barokního stylu do klasicistického „Paláce na ostrově“. Stylem a rázem má připomínat sen o ideálním státním útvaru, moderním a suverénním.

Královské lázně (Lazienki Królewskie) ve Varšavě

Kolekce umění

Král nasbíral velké množství obrazů, soch, grafik, mincí od evropských i polských umělců. Kolekce umění ve spojení s architekturou tvoří nesoucí v sobě královskou ideu z roku 1792. – stát se prvním moderním veřejným muzeem Král Stanislaw August nevnímal umění jako estetickou dekoraci svých sídel. Malířství, sochařství a architektura byly částí programu, který měl vyjadřovat národní uvědomění a budování republiky. Umění mělo tvořit kulturní a duchovní povědomí národa, a tím se přičinit do jeho obnovy.

Zahrady a objekty

Lazienki Królewskie obsahují zahrady královské z 18.  – 20.  století, ale zajímavostí je i Čínská zahrada. V roce 2015 vznikla i Holandská zahrada. Najdeme zde sochy umělce Fryderyka Chopina, Jana III. Sobieského, pomník Henryka Sienkiewicze, Piotra Wysockiego a další. Nachází se zde i kamenné kartuše s erbem Stanislawa Augusta Poniatowského, čtyři sluneční hodiny. Zajímavostí je Omphalos – starožitný artefakt ve tvaru půlkruhového kamene, který staří Řekové považovali za „Pupek světa“

Łazienki Królewskie obsahují zahrady královské z 18.  – 20.  století, ale zajímavostí je i Čínská zahrada

Informace

Ve spojení s pandemií Covid-19 bylo muzeum od března 2020 nepřístupné do odvolání, ale již v červnu 2020 bylo vše veřejnosti opět zpřístupněno.

Povrch lázní má okolo 76 ha, v tom vodní plochy 4,9 ha. Obecně je zde zhruba 40 budov, z čeho 10 o velké výměře a vysoké historické a umělecké hodnotě. Terén parku je osazen deseti branami a je zde i letní kino, kde se pořádají pravidelná představení.

Nenechte si ujít ani Královský Palác ve Varšavě, obě atrakce se nacházejí blízko sebe a zvládnete je navštívit během jediného dne.

Newsletter