Objavujte Poľsko

História, umenie a kultúra v Gdaňsku

30 marca, 2020

Gdaňsk má milovníkom kultúry, chápanej v tom najširšom zmysle slova, skutočne čo ponúknuť – divadlá, múzeá, malé kiná, operu či Baltskú filharmóniu. Tento článok predstaví vzhľadom na jeho obmedzený rozsah, zaujímavé (z umeleckého hľadiska) inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Starom Meste alebo v jeho blízkom okolí. História, umenie a kultúra v Gdaňsku vás celkom iste poteší.

Poľská baltská filharmónia Fryderyka Chopina (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina )

Začiatky filharmónie siahajú do roku 1945, do čias krátko po skončení 2. svetovej vojny. Inauguračný koncert pod záštitou Zbigniewa Turského sa uskutočnil 29. septembra v sále Katolíckeho domu (Dom Katolicki) v Sopote – tridsaťpäťčlenný orchester predstavil skladby Fryderyka Chopina a Stanisława Moniuszku. Filharmónia a opera existovali vedľa seba viac než štyridsať rokov, v roku 1993 však boli tieto kultúrne inštitúcie rozdelené. Roman Perucki, nový riaditeľ Baltskej filharmónie, sa pri hľadaní sídla pre nezávislú filharmóniu stal iniciátorom inovatívneho projektu inšpirovaného švédskym riešením:  Po mesačnej ceste som sa už mal vracať domov, keď ma moji priatelia pozvali do Norrköpingu, obce vzdialenej od Štokholmu približne 150 km. Na ostrove, v budovách starej teplárne sa nachádzala filharmónia s vodopádom uprostred širokého foyer. A okrem nej – múzeum, reštaurácie, taverny a puby – slovom, skutočné kultúrne centrum. Vtedy som si spomenul na ostrov Ołowianka a starú tepláreň, ktorú chceli zlikvidovať. Prečo by čosi také nepostaviť v Gdaňsku? Okamžite po príchode, hneď ako som vystúpil z promu, vybral som sa na Ołowianku. Pozrel som sa a povedal si – tu postavíme novú filharmóniu!

Poľská Baltská filharmónia je dozaista miestom, kde sa môžete stretnúť s umením na najvyššej svetovej úrovni, je to centrum hudobného života severného Poľska. Na symfonických koncertoch, recitáloch a komorných večeroch sa pravidelne predstavujú tí najlepší hudobníci a umelci z Poľska a celého sveta.

Múzeum 2. svetovej vony (Muzeum II Wojny Światowej, pl. Władysława Bartoszewskiego 1)

V architektúre mesta je budova múzea súčasťou symbolického priestoru a zároveň pamätným miestom. Nachádza sa v blízkosti historickej budovy Poľskej pošty (Poczta Polska) a približne tri kilometre (plavbou) od polostrova Westerplatte, teda miest, kde v septembri 1939 vypukla 2. svetová vojna. Treba pripustiť, že dizajn stavby je moderný, dokonca až futuristický a na prvý pohľad nemá s bolestnou minulosťou nič spoločné – projekt stavby však nie je dielom náhody, o čom sa môžete presvedčiť, ak si prečítate informácie na stránke múzea: Symbolickým vyjadrením vzťahov minulosti, teda vojny so súčasnosťou a minulosťou je priestorové rozdelenie múzea na tri zóny: minulosť, ktorú ukryli v podzemí budovy, súčasnosť, ktorá je viditeľná na otvorenom priestore okolo múzea a budúcnosť, ktorá je vyjadrená prostredníctvom dominanty s vyhliadkou. Hlavná výstava sa nachádza v podzemí a jej cieľom je ukázať vojnu predovšetkým z pohľadu obyčajných ľudí. Uskutočňujú sa tu dočasné výstavy, výstavy pod holým nebom a cieľom múzea je navyše vykonávať vedecké aktivity a plniť kultúrnu a vzdelávaciu funkciu. Zaujímavosťou môže byť skutočnosť, že múzeum bolo hostiteľom poľskej futbalovej reprezentácie.

Shakespearovo divadlo (Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1)

Za svoj názov vďačí divadlo každoročnému organizovaniu Shakespearovho festivalu, o čom informuje aj na svojom webe: GTS každý rok v spolupráci s Nadáciou organizuje Shakespearov festival v Gdańsku, v rámci ktorého sa predstavujú diela Williama Shakespeara v podaní poľských, ale aj svetových umelcov. História Shakespearovho festivalu siaha do roku 1993, kedy Nadácia Theatrum Gedanense prvýkrát organizovala Gdaňské Shakespearovské dni. V prípade Shakespearovho divadla v Gdaňsku je slovo divadlo omnoho viac sémanticky výstižné – neuskutočňujú sa tu len divadelné predstavenia, ale aj koncerty, výstavy, filmové premietanie či prezentácie krajín z pohľadu umenia (napr. na december naplánovaný Estónsky týždeň).

Divadlo zároveň realizuje rozsiahle vzdelávacie aktivity zamerané na ľudí všetkých vekových skupín, pretože myšlienka takzvaného otvoreného divadla predpokladá, že každý si v ňom môže nájsť svoje miesto.


Newsletter