Objavujte Poľsko

História, umenie a kultúra v Gdaňsku

30 marca, 2020

Gdaňsk má milovníkom kultúry, chápanej v tom najširšom zmysle slova, skutočne čo ponúknuť – divadlá, múzeá, malé kiná, operu či Baltskú filharmóniu. Tento článok predstaví zaujímavé (z umeleckého hľadiska) inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Starom Meste alebo v jeho blízkom okolí. História, umenie a kultúra v Gdaňsku vás celkom iste poteší.

Poľská baltská filharmónia Fryderyka Chopina (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina )

Začiatky filharmónie siahajú do roku 1945, do čias krátko po skončení II. svetovej vojny. Inauguračný koncert pod záštitou Zbigniewa Turského sa uskutočnil 29. septembra v sále Katolíckeho domu (Dom Katolicki) v Sopote – tridsaťpäťčlenný orchester predstavil skladby Fryderyka Chopina a Stanisława Moniuszku. Filharmónia a opera existovali vedľa seba viac než štyridsať rokov, v roku 1993 však boli tieto kultúrne inštitúcie rozdelené. Roman Perucki, nový riaditeľ Baltskej filharmónie, sa pri hľadaní sídla pre nezávislú filharmóniu stal iniciátorom inovatívneho projektu inšpirovaného švédskym riešením:  Po mesačnej ceste som sa už mal vracať domov, keď ma moji priatelia pozvali do Norrköpingu, obce vzdialenej od Štokholmu približne 150 km. Na ostrove, v budovách starej teplárne sa nachádzala filharmónia s vodopádom uprostred širokého foyer. A okrem nej – múzeum, reštaurácie, taverny a puby – slovom, skutočné kultúrne centrum. Vtedy som si spomenul na ostrov Ołowianka a starú tepláreň, ktorú chceli zlikvidovať. Prečo by čosi také nepostaviť v Gdaňsku? Okamžite po príchode, hneď ako som vystúpil z promu, som sa vybral na Ołowianku. Pozrel som sa a povedal si – tu postavíme novú filharmóniu!

Poľská Baltská filharmónia je dozaista miestom, kde sa môžete stretnúť s umením na najvyššej svetovej úrovni, je to centrum hudobného života severného Poľska. Na symfonických koncertoch, recitáloch a komorných večeroch sa pravidelne predstavujú tí najlepší hudobníci a umelci z Poľska i celého sveta.

Múzeum 2. svetovej vony (Muzeum II Wojny Światowej, pl. Władysława Bartoszewskiego 1)

V architektúre mesta je budova múzea súčasťou symbolického priestoru a zároveň pamätným miestom. Nachádza sa v blízkosti historickej budovy Poľskej pošty (Poczta Polska) a približne tri kilometre (plavbou) od polostrova Westerplatte, teda miest, kde v septembri 1939 vypukla 2. svetová vojna. Treba pripustiť, že dizajn stavby je moderný, dokonca až futuristický a na prvý pohľad nemá s bolestnou minulosťou nič spoločné – projekt stavby však nie je dielom náhody, o čom sa môžete presvedčiť, ak si prečítate informácie na stránke múzea: Symbolickým vyjadrením vzťahov minulosti, teda vojny so súčasnosťou a minulosťou je priestorové rozdelenie múzea na tri zóny: minulosť, ktorú ukryli v podzemí budovy, súčasnosť, ktorá je viditeľná na otvorenom priestore okolo múzea a budúcnosť, ktorá je vyjadrená prostredníctvom dominanty s vyhliadkou. Hlavná výstava sa nachádza v podzemí a jej cieľom je ukázať vojnu predovšetkým z pohľadu obyčajných ľudí. Uskutočňujú sa tu dočasné výstavy, výstavy pod holým nebom a cieľom múzea je navyše vykonávať vedecké aktivity a plniť kultúrnu a vzdelávaciu funkciu. Zaujímavosťou môže byť skutočnosť, že múzeum bolo hostiteľom poľskej futbalovej reprezentácie.

Kultúra v Gdaňsku: Shakespearovo divadlo (Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1)

Za svoj názov vďačí divadlo každoročnému organizovaniu Shakespearovho festivalu, o čom informuje aj na svojom webe: GTS každý rok v spolupráci s Nadáciou organizuje Shakespearov festival v Gdańsku, v rámci ktorého sa predstavujú diela Williama Shakespeara v podaní poľských, ale aj svetových umelcov. História Shakespearovho festivalu siaha do roku 1993, kedy Nadácia Theatrum Gedanense prvýkrát organizovala Gdaňské Shakespearovské dni. V prípade Shakespearovho divadla v Gdaňsku je slovo divadlo omnoho viac sémanticky výstižné – neuskutočňujú sa tu len divadelné predstavenia, ale aj koncerty, výstavy, filmové premietanie či prezentácie krajín z pohľadu umenia (napr. na december naplánovaný Estónsky týždeň).

Divadlo zároveň realizuje rozsiahle vzdelávacie aktivity zamerané na ľudí všetkých vekových skupín, pretože myšlienka takzvaného otvoreného divadla predpokladá, že každý si v ňom môže nájsť svoje miesto.


Newsletter