Nájdi si prácu

Oplatí sa hľadať prácu prostredníctvom personálnej agentúry?

15 júna, 2023

Premýšľate, že využijete pri hľadaní práce služby personálnej agentúry? Prinášame pár tipov, ako docieliť k úspechu

Výber vhodnej práce patrí k jednému z najdôležitejších momentov života každého človeka. Odporúča sa byť pri ňom opatrný, nakoľko môže ovplyvniť náš život.

Proces hľadania práce môže byť však aj náročný. Súčasťou úspešného pracovného pohovoru by mal byť dobre napísaný životopis spolu s motivačným listom. Nie každý má ale čas chodiť denne na niekoľko pohovorov, a preto sa odporúča hľadať prácu prostredníctvom personálnej agentúry.

Prečo si hľadať prácu prostredníctvom agentúry?

Existujú pracovné pozície, ktorých výber prebieha len prostredníctvom personálnych agentúr. Na základe toho si firmy jednotlivé agentúry platia, aby im uľahčili výber potenciálnych pracovníkov. Aké výhody ale agentúra ponúka bežným jedincom hľadajúcim si prácu?


Najväčší benefit, najmä pre absolventov, zahŕňa to, že nie ste na celý tento zložitý proces sami. Aj preto sa odporúča v začiatkoch kariéry obrátiť na niekoho, kto rozumie súčasnej situácii na trhu práce. Prostredníctvom personálnej agentúry máte k dispozícii skúseného konzultanta, ktorý vám zodpovie všetky otázky ohľadom vašej kariérnej stratégie. Zároveň sa s vami podelí o niekoľko cenných rád, ktoré môžete využiť pri ďalších pohovoroch

V prípade, ak niekto pricestuje do Poľska prostredníctvom Ahoy Career, rovnako má vo Varšave k dispozícii Community Managera Tomáša. Jedinec sa na neho môže obrátiť rôznymi dotazmi, pričom jeho úlohou je aj pomôcť nováčikom vybaviť všetky potrebné veci.

Počas pohovorov sa nevyhnete otázke, aby ste opísali svoje silné a slabé stránky. Pre mnohých ide o zložitú úlohu, nakoľko je ťažké zhodnotiť tieto vlastnosti pred potenciálnym šéfom. Práve konzultant vám vie pomôcť zodpovedať tento dotaz. Jeho úlohou je, aby vyzdvihol veci, v ktorých vynikáte. Okrem toho vám po každom pohovore poradí, čo treba zlepšiť, aby ste dosiahli úspech.

Zároveň konzultanti detailne poznajú prostredie firiem, o ktoré máte záujem. Na základe toho zistíte, na čo sa máte pripraviť alebo či vôbec má zmysel ísť do jednotlivých spoločností na pohovor.

Ako spoznať dobrú agentúru?

V spojitosti s personálnymi agentúrami existuje niekoľko mýtov. Zväčša sa týkajú vysokých poplatkov za ich služby, čo odradí nejedného uchádzača o zamestnanie. Ako si teda vybrať správnu agentúru?


Základ úspechu tvorí disponovanie dôležitými informáciami ohľadom preferovaných agentúr. Obzvlášť by ste mali pozornosť klásť na to, či má pridelenú licenciu od ministerstva práce a sociálnych vecí príslušnej krajiny, v ktorej pôsobí. Dohľadať si to viete v online aplikácii priamo na webe uvedeného ministerstva. Pozitívny dojem vzbudzuje aj to, pokiaľ agentúra patrí do nejakého odborového či profesijného združenia. Na Slovensku je jedným z nich napríklad Asociácia personálnych a facility služieb.

praca prostrednictvom personalnej agentury

Vec, ktorá sa najčastejšie prízvukuje je, že spolupráca s personálnou agentúrou pre uchádzačov je vo všetkých prípadoch bezplatná. Agentúra dostane zaplatené od zamestnávateľov až po tom, čo nájde vhodného kandidáta pre ich pozície. Zároveň väčšinou dostane zaplatené až vtedy, keď sa úspešne ukončí skúšobná doba.

Rovnako nie je hanba zrušiť spoluprácu, pokiaľ sa vám niečo v jednotlivej agentúre nezdá. V tejto situácii ide o váš komfort, nakoľko chcete niečo získať. Preto je dôležité pochopiť, že pokiaľ necítite dôveru zo strany agentúry od začiatku, časom tomu nebude inak.

Čestná personálna agentúra vás najskôr pozve na pohovor, prostredníctvom ktorého získa informácie ohľadom vašich doterajších pracovných skúsenostiach, osobných potrebách, cieľoch či plánoch. Až po absolvovaní tohto stretnutia vám ponúkne vhodné pracovné pozície. Na základe toho oboznámi potenciálneho zamestnávateľa s vašimi skúsenosťami a podmienkami, po čom vám s ním dohodne pohovor.

Počas týchto krokov je s vami naďalej v kontakte, pričom vás o všetkom informuje. Jej úlohou je, aby bolo pre vás hľadanie nového alebo lepšieho zamestnania čo najpríjemnejšie. Zároveň si tak buduje dobré meno, nakoľko sa s vašimi skúsenosťami môžete podeliť s okolím.

Na čo si treba dať pozor?

Poplatky za agentúrne služby netvoria jedinú vec, na ktorú si treba dať pozor. Mnoho šedých agentúr uvádzajú do zmluvy oveľa nižšiu mzdu, než tú, ktorá zamestnancovi naozaj náleží. Snažia sa ju vykompenzovať peniazmi v hotovosti alebo formou cestovných náhrad. V praxi ide o menšie dane a odvody poistného, čo sa môže na prvý pohľad zdať ako výhoda. Pre budúcnosť to však znamená nižší starobný dôchodok a dávky odvodzované zo mzdy, ku ktorým patrí napríklad nemocenská alebo materská dávka. Niektoré agentúry si aj pre to priamo vytipujú uchádzačov s exekúciami, aby ich nalákali na víziu lepšieho zárobku, síce určitá časť mzdy bude vyplácaná bokom.

V poriadku nie je ani to, pokiaľ vás zamestnajú len na základe dohody o vykonaní práce. Síce tento stav nie je u personálnych agentúr legislatívne možný, môžu ho docieliť obchádzaním zákona v podobe zmluvy o sprostredkovaní služby medzi agentúrou a klientom. Zamestnanci vykonávajúci prácu na dohodu nemajú nárok na dovolenku či náhradu mzdy pri ošetrení u lekára.

praca prostrednictvom personalnej agentury

Existujú aj prípady, kedy sú zamestnanci nútení odpracovať nadčasy nad rámec stanovený v zákone. Síce ide o ďalšiu vec, ktorá nie je legislatívne možná, dá sa obísť prostredníctvom falšovaním výkazov dochádzky.

To, že ste sa stali obeťou podvodu zistíte aj tak, pokiaľ vám zamestnanec neuhrádza sociálne a zdravotné poistenie. Po nahlásení takejto agentúry ide po prvej kontrole z inšpektorátu práce do likvidácie. Pokiaľ sa zaujímate o prácu v zahraničí, agentúra vám nemôže odobrať cestovný pás.

Ide o jednu z nekalých praktík, ktorá sa využíva na to, aby sa zamestnanec pre neznalosť miestnych pomerov nemohol slobodne rozhodnúť, či na danom pracovisku chce alebo nechce pôsobiť.

Priebeh výberového konania

Po tom, čo jednotlivé spoločnosti agentúru oboznámia s požiadavkami na budúceho zamestnanca, začína hľadanie vhodných ľudí na požadované pozície. Na základe toho personálna agentúra využíva rôzne možnosti, prostredníctvom ktorých môže nájsť nové talenty. Výnimku netvorí ani online priestor v podobe sociálnych médií.

Pokiaľ agentúra nájde vhodných kandidátov, oboznámi ich o tom na základe telefonického rozhovoru. V tejto časti výberu personalista posúdi komunikačné a jazykové zručnosti potenciálnych zamestnancov.

Vybraní kandidáti sú následne pozvaní na osobný pohovor do agentúry. Jeho súčasťou môžu byť aj rôzne testy, prostredníctvom ktorých môže jednotlivec preukázať svoje kompetencie. Pokiaľ preukáže všetky kompetencie, ktoré vyžaduje zamestnávateľ, je odporučený na pohovor do konkrétnej firmy.

Pred pohovorom s potenciálnym šéfom osobný konzultant uchádzača upozorní na veci, na ktoré si má dávať pozor. Zároveň mu odporučí niekoľko základných rád, ako je napríklad zistenie si základných informácií o firme, o ktorú má záujem.

Počas celého výberového konania je jedinec naďalej v kontakte s agentúrou, ktorá mu ponúka stálu spätnú väzbu o úspešnosti alebo neúspešnosti jednotlivých pohovorov. V prípade neúspechu je informovaný o tom, akým chýbam sa má v budúcnosti vyvarovať. Po úspešnom absolvovaní uvedených fáz prichádza ponuka na podpísanie pracovnej zmluvy.

Najčastejšie mýty o personálnych agentúrach

Mnoho ľudí vás bude s veľkou pravdepodobnosťou odhovárať od hľadania práce prostredníctvom personálnej agentúry. Spájajú sa rôznymi mýtmi, ktoré im nerobia dobré meno.


Zväčša vás bude okolie upozorňovať na platové podmienky, nakoľko sa práca prostredníctvom agentúr spája s nižším finančným ohodnotením.

Pravdou však je, že aj v rámci agentúrneho zamestnávania dostávate rovnaký honorár a podmienky ako kmeňoví zamestnanci. Jednou zo zaujímavostí je aj to, že agentúrni pracovníci môžu dokonca mať vyššie platové ohodnotenie, nakoľko sú vopred pripravení.

praca personalna agentura_ahoy blog

Rovnako má každý zamestnanec aj nárok na bonusy, prémie, príplatky za prácu počas víkendov, sviatkov alebo nocí. Zmeny nenastávajú ani v dĺžke pracovnej doby a prestávok či v čerpaní ostatných bonusov, ktoré majú k dispozícii kmeňoví zamestnanci.

Najväčšia hrozba, ktorá vystraší najmä neskúsených uchádzačov, poukazuje na to, že agentúra im zoberie časť výplaty. Každá agentúra je platená samotnými firmami, ktoré hľadajú nových zamestnancov.

Pokiaľ vám príde menšia výplata, rovnaká čiastka príde aj kmeňovým zamestnancom. Platobné podmienky ovplyvňuje nielen náročnosť pracovnej pozície, ale aj prostredie a lokalita, v ktorej sa firma nachádza.

Zdroje: hnonline.sk, grafton.sk, randstand.cz

Newsletter