Objavujte Grécko

Práca v Grécku

25 októbra, 2023

Chcete pracovať v Grécku? Tieto informácie musíte vedieť ešte predtým než nastúpite do vašej novej práce

Grécko je krajina s bohatou históriou, rozmanitou kuchyňou a prenádhernými plážami. Okrem toho vám však vie ponúknuť zaujímavé pracovné pozície. Pokiaľ vás myšlienka práce v krajine na juhu Európy láka, potrebujete vedieť niekoľko základných informácií. Gréci sú zvyknutí na inú pracovnú kultúru než my, čo znamená, že môžete naraziť na rozdiely v pracovných časoch, dovolenkách, nadčasoch, štátnych sviatkoch či pracovných pomeroch, ktoré môžete získať.

Pracovná doba a predpisy

Podobne ako vo väčšine krajín Európskej únie, aj v Grécku je štandardná pracovná doba 8 hodín denne, čo dokopy tvorí 40 hodín týždenne. Zvyčajne je tento čas prerozdelený do piatich pracovných dní – od pondelka do piatku. Rozdielne klimatické podmienky však prinášajú koncept poludňajšej prestávky, ktorý je Slovákom úplne cudzí. To znamená, že maloobchodné reťazce majú častokrát pracovný deň rozdelený na dve časti. Tradícia siesty však neplatí pre kancelárske povolania. Uvedomenie si tohto kultúrneho rozdielu vám pomôže nielen pri výkone vašej práce, ale aj pri nakupovaní, obzvlášť na vidieku.

Photo by Luca Bravo on Unsplash

Platené voľno a štátne sviatky

Oddych je neoddeliteľnou súčasťou gréckej kultúry. Zdôrazňuje to aj grécky zákonník práce, ktorý striktne určuje, koľko času potrebuje zamestnanec na oddych medzi jednotlivými smenami, aby načerpal nové sily. Zamestnanci majú taktiež nárok na minimálne 20 dní plateného voľna na kalendárny rok. Zamestnávateľ je pritom zo zákona povinný poskytnúť dva týždne dovolenky po sebe, ak o to požiadate. Dlhšia dovolenka vám umožní lepšie zregenerovať telo a myseľ, napríklad v podobe letnej alebo zimnej dovolenky, čo sa odrazí na vašej efektivite. Rovnako sa vám oplatí byť lojálni voči vášmu zamestnávateľovi, pretože po 4 rokoch nepretržitej práce u neho získate ďalšie 4 dni platenej dovolenky. Celkový počet plateného voľna sa tak zvýši na 24 dní za rok.

Okrem spomínaných dovolenkových dní využívajú aj celý rad štátnych sviatkov. Tých majú v Grécku 12, čo je o 3 menej než na Slovensku. Medzi nich patria tie s pevným dátumom – napríklad Vianoce alebo Nový rok – ale aj tie, ktorým dátum slávnosti sa mení každým rokom. Zároveň je dôležité poznamenať, že v prípade, ak zamestnávateľ tieto predpisy nedodržiava, zamestnanec má mnoho spôsobov, ako možné pochybenie nahlásiť. Pokiaľ naozaj došlo k porušeniu týchto predpisov, môže získať aj finančnú kompenzáciu.

Nariadenia o nadčasoch

Podľa už spomínaného zákonníka práce, nadčasy sú prísne regulované, aby boli zamestnanci chránení od nadmernej pracovnej vyťaženosti. Okrem toho určuje aj to, ako správne odmeniť zamestnanca, za prácu mimo jeho bežných pracovných hodín. Maximálna doba nadčasov je určená na 8 hodín týždenne, pričom nesmie presahovať 2 hodiny denne.

Kompenzácia za prácu nadčas je vyššia než bežná mzda. Tá dosahuje až 95% dohodnutej mzdy, čo nemusí byť výhodné pre zamestnávateľov. To ich motivuje k tomu, aby dbali na to, ako pracovne vyťažujú svojich zamestnancov. Okrem toho ich to však núti prijímať nových zamestnancov počas období, ktoré sa vyznačujú zvýšenou intenzitou pracovného zaťaženia.

Minimálna mzda

Minimálna mzda v Grécku sa pravidelne mení na základe rokovaní medzi združeniami zamestnávateľov, zamestnaneckými odbormi a vládou. V súčasnosti je na úrovni 780,00 €, no existuje viacero úrovní minimálnej kompenzácie. Tie sa menia podľa sektoru, v ktorom pracujete a podľa vášho veku. Takto určená základná úroveň odmeňovania umožňuje zamestnancom pokryť ich základne výdaje a zároveň si udržať dôstojnú životnú úroveň.

Ktorý typ pracovného úväzku zvoliť?

Na výber máte z viacerých pracovných pomerov, medzi ktorými si môžete vyberať pri hľadaní novej práce. Každý z nich má svoje špecifiká, ktoré vám môžu, ale aj nemusia vyhovovať. Vyjednanie správneho typu zmluvy však stojí na vás, čo znamená, že je dobré sa v nich orientovať.

Zmluva na dobu neurčitú: Ide o najbežnejší typ pracovného pomeru a jeho hlavnou výhodou je, že nemá pevne určený koniec trvania pomeru. To znamená, že zamestnanec má vyššiu úroveň istoty zamestnania.

Zmluva na polovičný úväzok: Tento typ kontraktu je bežný pre pracovné pozície, ktoré si nevyžadujú štandardný 40-hodinový pracovný týždeň. Zvyčajne nie sú jednotlivé smeny presne určené, no môžu podliehať zmenám. Vďaka kratšej časovej dobe získate viac času pre seba, čo môžete využiť na osobný rast. Netreba sa však báť, pretože vaše zamestnanecké práva a kompenzácia sú úmerné pracovníkom na plný úväzok.

Zmluva na dobu určitú: Ide o dočasnú zmluvu, ktorá sa uzatvára len na predom dohodnuté obdobie. Ich využitie sa nájde v prípade, ak budete vykonávať špecifické úlohy krátkodobo alebo zastupovať iného zamestnanca, napríklad kvôli materskej dovolenke. Poskytuje flexibilitu pre obe strany – zamestnanca a zamestnávateľa – no má svoje obmedzenia.

Zmluva o učňovskej príprave: Tento typ zmluvy ocenia najmä čerství absolventi, ale aj ľudia, ktorí sa rozhodli zmeniť svoje povolanie a začínajú kariéru v novom odvetví. Vďaka nej sa môžu priučiť remeslu alebo zručnosti, pričom často kombinujú odbornú prípravu na pracovisku s formálnym vzdelávaním. Podľa vyššie spomínaného Gréckeho zákonníka práce je učňovská prax vždy platená, aj keď na nižšej úrovni oproti plnohodnotnému zamestnaniu. Podobný systém – duálne vzdelávanie – funguje aj na Slovensku.

Zmluva o práci na diaľku: Práca na diaľku bola pred pandémiou COVID-19 prakticky neexistujúca, pričom sa k nej dostala iba hŕstka zamestnancov. Vzhľadom na prísne predpisy v tomto období získalo túto príležitosť omnoho väčšie množstvo zamestnaných. To zmenilo pracovný trh, keďže mnoho z nich sa nechcelo vrátiť späť do kancelárií. Pochopiteľne, táto zmluva je možná iba pre zamestnania, ktoré sa dajú vykonávať na diaľku prostredníctvom internetového pripojenia.

Je ťažké si nájsť vysnívanú prácu v Grécku?

Konkurencia na gréckom pracovnom trhu je vysoká, vďaka čomu však existuje mnoho pracovných pozícií, ktoré zodpovedajú vašim schopnostiam a vzdelaniu. V krajine existuje súbor pravidiel a príslušných organizácií, ktoré podrobne definujú každý aspekt pracovného života. Ich hlavnou úlohou je chrániť vaše práva v pracovnom styku. Zjednávanie platového ohodnotenia a pracovných podmienok je na mieste bez ohľadu na vaše predchádzajúce skúsenosti. Týmto spôsobom môžete získať životné podmienky, ktoré vám vyhovujú, a po ktorých túžite. 

Newsletter