Objavujte Poľsko

Bohemistika v Poznani

1 júna, 2020

Tento článok bude venovaný Bohemistike v Poznani, vzťahom tohto mesta k Českej republike a kultúrnym udalostiam.

Bohemistika v Poznani

V Poznani funguje niekoľko verejných vysokých škôl. Na jednej z nich  —Univerzite Adama Mickiewicza je možné študovať Bohemistiku. Tento odbor sa nachádza v Collegium Maius, na fakulte Poľskej a Klasickej Filológie. Nie je to starý odbor, ako samostatná bohemistika pôsobí iba od roku 2013. Predtým sa tu študenti slavistiky mohli učiť po česky v rámci odboru poľskej a slovanskej filológie, v ktorom si niektorí ako druhý slovanský jazyk vyberali práve češtinu. Nie je to však veľký odbor, v jednom ročníku počet študentov nepresahuje desiatich záujemcov. Kvôli tomu, že odbor je nový, program výučby sa trochu mení každý rok a väčšina predmetov, ak to akurát nie je lektorát češtiny, sa týka českej literatúry alebo kultúry.

Niekedy sa dá v rámci tohto odboru študovať aj slovenčina, ale je to iba pre dobrovoľníkov a nie vždy je to možné.

Poznaňská Bohemistika sa nachádza na Fakulte poľskej a klasickej filológie, fot. Matylda Kobiałka

V rámci programu Erasmus môžu študenti bohemistiky Univerzity Adama Mickiewicza študovať v Českej republike vo väčšine akademických miest. Mnoho bohemistov sa rozhoduje časť svojho štúdia stráviť na Univerzite Karlovej v Prahe, Univerzite Palackého v Olomouci, Masarykovej Univerzite v Brne, v Ostrave alebo v Ústí nad Labem. Je možnosť ísť študovať tiež na Slovensko: do Bratislavy, Nitry alebo Prešova. Študenti bohemistiky radi využívajú možnosť štúdia na zahraničných univerzitách, kde môžu zlepšiť svoje jazykové znalosti alebo kultúrne skúsenosti.

Dni českej kultúry

Ústav slavistiky UAM každý rok na jeseň usporadúva udalosť Dni kultúry českej, ktoré trvajú skoro týždeň a niekedy aj dlhšie. Je to najdôležitejšia a najväčšia udalosť venovaná Českej republike v Poznani. V rámci týchto dní bohemisti pripravujú rôzne kultúrne udalosti, napríklad pozývajú českých spisovateľov, prekladateľov, pripravujú verejné stretnutia, projekcie českých filmov a workshopy pre študentov. Vďaka úzkej spolupráci ústavu s poznaňskou knižnicou Raczynskich sa časť udalosti koná práve v knižnici.

Každý rok sa tam pripravuje výstava venovaná českej kultúre, trebárs niektorému z českých spisovateľov. Navyše mestským partnerom Poznane je Brno a preto je vždy pri Dňoch kultúry českej prítomná aj návšteva z Českej republiky, a usporadúva sa hudobný koncert spojený s propagáciu moravského folklóru. Oslavy spevádza podpora a záujem mestského úradu.

Knižnica Raczynskich, fot. Matylda Kobiałka

Ostatné udalosti

Poznaňská bohemistika každý rok organizuje večierok pred Vianocami, na ktorom je možné ochutnať české pochúťky, napríklad utopence, včelie úle, rakvičky so šľahačkou a iné. Stretnutie sprevádza prezentácia zaujímavostí z českej kultúry alebo literatúry, a niekedy tiež výstava fotiek z Česka.

Dni kultúry českej a predvianočný večierok nie sú jediné udalosti, ktoré pripravuje poznaňská bohemistika. Počas akademického ročníka Slovanský ústav a knižnicu Raczynskich navštevujú českí vedci, spisovatelia, umelci alebo významní prekladatelia.

K tým, ktorí už navštívili univerzitu alebo knižnicu v minulých rokoch patrí napríklad: Jáchym Topol, Jaroslav Rudiš, Kateřina Tučková alebo Andrzej Jagodzinski. Veľmi plodná bola aj návšteva kontroverzného, pražského umelca, Davida Černého. Vďaka nej Poznaň dostala sochu Golema. Skulptúru možno nájsť v centre mesta, v aleji Marcinkowského, ktorá sa nachádza kúsok od Staromestského námestia. Rabi Löw, tvorca pražského Golema sa údajne narodil v Poznani a práve preto túto sochu môžete nájsť práve tu. V roku 2017 sa tu organizovala aj oslava výročia Charty 77, v rámci ktorej sa konala výstava a konferencia. V tom čase prišli do Poznane signatári Charty 77: Jiřina Šiklová, Petr Placák a Tomasz Dostatni.

Golem Davida Černého, fot. Matylda Kobiałka

Študenti bohemistiky pripravujú v rámci slavistického krúžku verejné projekcie českých filmov, ku ktorým sami pripravujú titulky. Projekcie sa konajú zvyčajne na jar. Študenti a učitelia prekladajú tiež texty divadelných hier alebo rozprávok. Vďaka tomu si okrem filmu alebo stretnutí s významnými postavami českej kultúry môžete v Poznani tiež užiť české divadelné predstavenia.

Pred niekoľkými rokmi divadlo Mplusm zinscenovalo Odchádzanie Václava Havla, ktoré sa páčilo nielen bohemistom. Divadlo Asz.teatr už niekoľko rokov pripravuje rôzne varianty českých textov. Počas niekoľkých rokov prinášali napríklad Nahniličko Jana Krausa alebo Holčičku s náhradní hlavou Miloša Macourka. Texty hier boli prekladané práve študentmi a učiteľmi bohemistiky.

Vďaka aktívnej marketingovej propagácii a vysokej úrovni pripravovaných udalosti sú vystúpenia navštevované nielen študentmi. Väčšinu návštevníkov tvoria Poznaňáci, ktorí sa zaujímajú o kultúru a literatúru.

Newsletter