Objavujte Poľsko

Kráľovský zámok (Zamek Królewski) vo Varšave

27 júla, 2021

Kráľovský hrad vo Varšave (Zamek Królewski) a jeho počiatky siahajú do 14. storočia, keď bola postavená Veľká veža (Wieża Wielka), dnes známa ako Wieża Grodzka.

Kráľovský zámok (Zamek Królewski) vo Varšave

V 16. a 17. storočí, počas vlády Žigmunda III. Vasa, jeho pôdorys nadobudol tvar uzavretého päťuholníka a Kráľovský zámok vo Varšave sa stal sídlom kráľov, miestom správy územia, ako aj oficiálnym a kultúrnym centrom krajiny.

V prvej polovici 17. storočia, počas vojny so Švédskom, bol zničený. V druhej polovici 18. storočia ho prestavali majstri najatí Stanislavom Augustom (Jan Christian Kamsetzer, Marcello Bacciarelli, Dominic Merlini), ktorí prebudovali vnútorné komnaty: Veľkú komnatu a Kráľovskú komnatu.

V 19. storočí bola veľká časť zbierky posledného kráľa odvezená do Ruska, ale značný počet umeleckých predmetov sa vrátil na svoje pôvodné miesto.

V roku 1939 bol kráľovský zámok vo Varšave zbombardovaný, ale odborníkom pod vedením profesora Stanislava Lorentza sa podarilo zachrániť časť nábytku a umeleckých diel. Lenže nie na dlho. V roku 1944 Nemci vyhodili hrad do vzduchu. Až v roku 1980 bol vďaka zbierkam verejnosti obnovený do súčasnej podoby. Kráľovský zámok vo Varšave bol sprístupnený verejnosti až v roku 1984.

Kráľovský zámok vo Varšave ponúka množstvo aktivít, podujatí a zábavy

Každý si tu môže vybrať. Zamek Królewski je určený pre všetky vekové kategórie, od predškolákov až po seniorov. V zámku sa každoročne konajú festivaly (Królewskie Arkady Sztuki), na ktorých sa stretávajú divadelní a hudobní umelci, rovnako tí z intelektuálnej umeleckej tvorby.

Pre žiakov základných škôl sa organizujú historicky orientované vedomostné súťaže o histórii Kráľovského zámku vo Varšave. Zaoberajú sa osudom hradu, vojnami, ako aj hrdinami, ktorí chránili hradné poklady. Pre mládež sú k dispozícii aj virtuálne prehliadky a prednášky prostredníctvom služby Zoom.

Pre umelecky založených návštevníkov sú k dispozícii kurzy maliarskych a kresliarskych techník pod dohľadom skúsených odborníkov na olejomaľbu a iné druhy malieb.

Po návšteve zámku nezabudnite navštíviť Łazienki Królewskie, ktoré sú vzdialené menej ako pol hodiny jazdy mestskou hromadnou dopravou.

Kráľovský zámok (Zamek Królewski) vo Varšave

Zamek Królewski – informácie pre verejnosť

Dokonca aj história sa dá podať príjemným a zábavným spôsobom. Prednášky a workshopy, ktoré sa konajú na kráľovskom zámku, sú na úrovni prispôsobenej všetkým vekovým kategóriám a charakteru obsahu programu. Ich hlavným cieľom je priblížiť záujemcom priamy kontakt s umeleckými predmetmi spojenými s poľskou históriou, preto sa tu premietajú dokumentárne filmy, ako aj divadelné predstavenia. Program trvá približne 90 minút.

Kráľovský zámok (Zamek Królewski) vo Varšave

Dôležité informácie z portálu Kráľovského zámku vo Varšave

1. Lekcie a múzejné dielne si môžete objednať počas celého roka.

2. Faktúry sa vystavujú len školám a vzdelávacím organizáciám.

3. Činnosti sa vykonávajú podľa ich poradia a postupnosti.

4. Akékoľvek zmeny termínov je potrebné dohodnúť priamo s oddelením rezervácií.

5. Informácie o všetkých aktivitách sú k dispozícii na webovej stránke mestského úradu vo Varšave.

6. Kráľovský zámok si vyhradzuje právo odmietnuť kurzy pre kombinované triedy.

7. Na vyučovanie je potrebné prísť v presne stanovenom čase.

8. Kurzy sa môžu skrátiť, ak dôjde k oneskoreniu.

9. V zimnom období je potrebné vziať si náhradnú obuv.

10. Fotografovanie je zakázané, najmä na kurzoch a pri aktivitách.

Newsletter