Objevujte Polsko

Královský hrad (Zamek Królewski) ve Varšavě

27 července, 2021

Královský hrad Varšava a počátky královského zámku sahají do 14. století, kdy vznikla Velká věž (Wieża Wielka), dnes známá jako Wieża Grodzka).

Královský hrad (Zamek Królewski) ve Varšavě

V 16. a 17. století, za časů Zikmunda III. Vasy dostal jeho půdorys tvar uzavřeného pětiúhelníku, a Královský hrad ve Varšavě se tak stal sídlem králů, místem správy země, ale i úředním a kulturním centrem země.

V první polovině 17. století, v období války se Švédskem, byl zničen. Ve druhé polovině 18. století byl přestavěn mistry najatými Stanislawem Augustem (Jan Christian Kamsetzer, Marcello Bacciarelli, Dominik Merlini), kteří přestavěli vnitřní komnaty a to: Velkou a Královskou komnatu.

V 19. století byla značná část sbírek posledního krále převezena do Ruska, značnou část uměleckých předmětů se ale podařilo vrátit na původní místo.

V roce 1939 byl Královský palác ve Varšavě vybombardovaný, přesto se odborníkům, pod vedením profesora Stanislawa Lorentze, podařilo některé prvky vybavení a umělecká díla zachránit. Ne však na dlouho. V roce 1944 zámek vyhodili Němci do povětří. Teprve v roce 1980 se jej podařilo obnovit do současné podoby díky sbírkám obyvatelstva. Královský palác ve Varšavě tak byl veřejnosti zpřístupněn až v roce 1984.

Královský hrad ve Varšavě nabízí mnoho aktivit, událostí, ale i zábavu

Vybere si každý. Zamek Królewski cílí na všechny věkové skupiny, od dětí předškolního věku, až po seniory. V paláci probíhají pravidelné každoroční festivaly (Królewskie Arkady Sztuki), které sdružují divadelní a hudební umělce, ale i další intelektuální druhy umělecké tvorby.

Pro děti prvního stupně základních škol jsou pořádány historicky orientované vědomostní soutěže týkající se dějin Královského paláce ve Varšavě. Ty pokrývají osud hradu, válek, ale i hrdinů, kteří chránili hradní poklady. Pro dorost jsou připraveny i virtuální prohlídky, ale i přednášky prostřednictvím programu Zoom.

Pro umělecky založené návštěvníky jsou k dispozici kurzy malování i technik kresby pod dohledem zkušených odborníků v oblasti olejomalby a dalších typů.

Po prohlídce paláce nezapomeňte navštívit také Łazienki Królewskie, které jsou odtud necelou půlhodinu městskou komunikací.

Královský hrad (Zamek Królewski) ve Varšavě

Zamek Królewski – Informace pro veřejnost

I historie může být podávána příjemnou a zábavnou formou. Přednášky a workshopy provázené v prostorách Královského hradu se odehrávají na úrovni přizpůsobené všem věkovým kategoriím a podstatě programového obsahu. Jejich klíčovým úkolem je přímý kontakt zájemců s uměleckými předměty spojenými s polskou historií, a proto je k dispozici také promítání dokumentárních filmů, ale i divadelní představení. Doba trvání je asi 90 minut.

Královský hrad (Zamek Królewski) ve Varšavě

Důležité informace z portálu Královského hradu Varšava

1. Lekce a muzeální workshopy je možné objednávat celoročně.

2. Faktura je vystavená pouze na školy a osvětové organizace.

3. Aktivity jsou realizovány podle jejich posloupnosti a pořadí.

4. Eventuální změny termínů je nutné dohodnout přímo s oddělením rezervací

5. Informace o všech aktivitách jsou dostupné na webu Úřadu hlavního města Varšavy.

6. Zamek Królewski si vyhrazuje právo odmítnout kurzy pro spojené třídy.

7. Na kurzy je nutné přicházet v přesně stanovenou dobu.

8. Kurzy mohou být zkráceny při zpoždění.

9. V zimním období je nutné mít s sebou náhradní obuv.

10. Platí zákaz fotografování, a to převážně na kurzech a aktivitách.

Newsletter