Objavujte Poľsko

Lodž: čo sa v Lodži oplatí navštíviť?

15 mája, 2020

Lodž je mesto so zaujímavou históriou, ktorej dôležitou súčasťou bola multikulturalita. Jej stopy sú viditeľné na historických pamiatkach a stavbách na každom kroku. V súčasnosti patrí Lodž k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim mestám a vďaka tomu jej obľúbenosť medzi turistami stále rastie. Ktoré miesta by si nemal prehliadnuť?

Ulica Piotrkowska

Najreprezentatívnejšia ulica v meste. Piotrkowská ulica je dlhá približne 4,2 km, je teda najdlhšou ulicou nielen v Európe, ale aj v Lodži. Mestá majú historické centrá, Lodž Piotrkowskú. Pozdĺž nej sa nachádza množstvo obchodov, klubov a reštaurácií. Tu pulzuje nočný život Lodže a žijú kultové miesta. Piotrkowskú ulicu, alebo hovorovo Pietrynu, pozná každý! Nie bezdôvodne sa tu nachádzajú pomníky známych obyvateľov Lodže. Kráčajúc touto ulicou neprehliadni Reymontov pomník, Tuwimovu lavičku a Hviezdnu alej (inšpirovanú hollywoodskou Walk of Fame). Piotrkowská ulica je známa predovšetkým krásnymi domami. Niektoré z nich boli reštaurované, iné si zas zachovávajú historického ducha Lodže.

Lodž: Poznańského palác

Poznanského palác je skutočnou pýchou obyvateľov Lodže, o čom svedčí aj fakt, že ho často nazývajú „Louvrom Lodže“. Palác je skutočným klenotom architektúry 19. storočia. Kedysi v ňom býval jeden z najvplyvnejších predstaviteľov tohto obdobia. Izraela Poznańského prezývali aj „kráľ bavlny“. Slávna Manufaktura vznikla v komplexe tovární, ktoré patrili Izrealovi Poznańskému. V súčasnosti v Poznańského paláci sídli Múzeum mesta Lodž. Môžeš v ňom obdivovať nádherný a neobvykle elegantný interiér a zároveň sa dozvedieť mnoho informácií o histórii mesta a známych obyvateľoch Lodže.

Múzeum kinematografie

Lodž je mesto filmu a Lodžská filmová škola (Łódzka Szkoła Filmowa) má celosvetové renomé. Práve tu študovali najväčšie osobnosti poľskej kinematografie, ale aj svetoznámi umelci ako napríklad Roman Polański. V múzeu kinematografie sa nachádzajú filmy, plagáty a exponáty súvisiace so svetom filmu. Samotná budova múzea sa nachádza v malebnom parku Źródliska (Park Źrodliska), ktorý je najstarším parkom v Lodži. Múzeum je súčasťou komplexu textilných tovární známeho ako Księży Młyn.

Židovský cintorín v Lodži

Druhý najväčší židovský cintorín v Európe je jedným z miest, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že Lodž je intenzívne prepojená so židovskou kultúrou. Časť ľudí, ktorí sú pochovaní na tomto cintoríne, tvoria obete lodžského geta, často označovaného ako „getové pole“. Židovský cintorín je zároveň miestom, kde sa nachádza historické mauzóleum Izraela Poznańského. Pochovaní sú tu však aj iní známi obyvatelia Lodže židovského pôvodu. Na cintoríne sa každoročne konajú oslavy zrušenia geta Litzmanstadt (Getto Litzmanstadt), na ktorých sa zúčastňujú príbuzní a blízki obetí holokaustu. V tomto období sa v Lodži konajú oslavy a podujatia, na ktorých sa môžeš bližšie zoznámiť so židovskou kultúrou.

Lodž: Biela továreň (Biała Fabryka)

Historická budova továrne Ludwika Geyera, ktorá sa nachádza na Piotrkowskej ulici 282/284. V známej Bielej továrni sídli Ústredné múzeum textilného priemyslu (Centralne Muzeum Włókiennictwa). Je to symbolické miesto s historickým významom, pretože práve tu sa nachádzala prvá tkáčska dielňa a pradiareň v Lodži. V minulosti mala továreň 180 dielní, ktoré boli na tú dobu veľmi moderné. V Bielej továrni môžeš obdivovať unikátne zbierky z celej Európy!

Newsletter