Objevujte Polsko

Bohemistika v Poznani

1 června, 2020

Tento článek je věnován Bohemistice v Poznani – vztahům tohoto města k České republice a kulturním událostem.

Bohemistika

Poznani funguje několik veřejných vysokých škol. Na jedné z nich – Univerzitě Adama Mickiewicze, je možné studovat Bohemistiku. Tento obor se nachází v Collegium Maius, na fakultě Polské a Klasické Filologie. Obor je to poměrně čerstvý. Jako samostatná disciplína byla Bohemistika zařazena mezi studijní obory v roce 2013. Dříve se mohli studenti slavistiky učit česky v rámci oboru zmiňované Polské a Slovanské filologie, ve kterém si jako druhý slovanský jazyk někteří vybírali právě Češtinu. Není to ovšem obor s velkou kapacitou. Jeden ročník většinou nepřesahuje počet deseti studentů. Kvůli tomu, že je obor stále relativně nový, se program výuky mění a přizpůsobuje každým rokem. Většina předmětů se týká české literatury nebo kultury.

V rámci tohoto oboru je možné studovat i Slovenštinu, je to ale jen pro dobrovolníky a ne vždy možné.

Poznaňská Bohemistika se nachází na Fakultě polské a klasické filologie, fot. Matylda Kobiałka

V rámci programu Erasmus mohou studenti bohemistiky Univerzity Adama Mickiewicze studovat ve většině akademických měst České republiky. Mnoho bohemistů se tak rozhodne část svého studia strávit na Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově Univerzitě v Brně, v Ostravě anebo v Ústí nad Labem. Další možností je jet studovat na Slovensko: do Bratislavy, Nitry nebo Prešova. Studenti bohemistiky rádi využívají možnost studia na zahraničních univerzitách, kde mohou zlepšit své jazykové znalosti či prohloubit své kulturní zážitky.

Dny kultury české

Ústav slavistiky UAM každý rok na podzim pořádá událost Dny kultury české, která trvá většinou týden, někdy i dýl. Je to nejdůležitější a největší událost v Poznani, věnovaná České republice. V rámci těchto dnů organizují bohemisti různé kulturní události. Zvou například české spisovatele, překladatele, nebo připravují veřejná setkání, projekce českých filmů a workshopy pro studenty. Díky blízké spolupráci ústavu s poznaňskou knihovnou Raczynskich, se část Dnů kultury koná právě v prostorách knihovny. Každý rok se tam připravuje výstava, která je věnována české kultuře, většinou se zaměřením třeba na konkrétního spisovatele.

Partnerským městem Poznaně je Brno. Každý ročník Dnů kultury české je tedy doprovázen návštěvou z České republiky a pořádá se hudební koncert, který oslavuje a propaguje moravský folklór. Oslavy jsou podporovány přímo se zájmem městského úřadu.

Knihovna Raczynskich, fot. Matylda Kobiałka

Ostatní události

Poznaňská bohemistika každý rok organizuje předvánoční večírek, na kterém můžete ochutnat české pochoutky, jako jsou utopenci, včelí úlky, rakvičky se šlehačkou a jiné. Večírek je doprovázen prezentací zaujímavostí české kultury a literatury, někdy i výstavou fotek z Česka.

Dny kultury české a předvánoční večírek nejsou jediné události, které má pod taktovkou poznaňská bohemistika. V průběhu akademického roku navštěvují čeští vědci Slovanský ústav a knihovnu Raczynskich, stejně jako čeští spisovatelé, umělci a významní překladatelé.

Mezi hosty, kteří do Poznaně zavítali ať už do knihovny, nebo na Slovenský ústav, patří: Jáchym Topol, Jaroslav Rudiš, Kateřina Tučková a nebo Andrzej Jagodzinski. Velmi plodná byla i návštěva kontroverzního pražského umělce Davida Černého. Díky této návštěvě získala Poznaň darem sochu Golema. Sochu můžete spatřit v centru města, v aleji Marcinkowského, která se nachází kousek od Staroměstského náměstí.

Rabi Löw, tvůrce pražského Golema se narodil v Poznani. Socha v centru města tak slouží jako připomínka Rabiho původu. V roce 2017 se tady pořádaly i oslavy výročí Charty 77, v rámci kterých se konala konference a výstava. Do Poznaně přijeli signatáři Charty 77: Jiřina Šiklová, Petr Placák a Tomasz Dostatni.

Golem Davida Černého, fot. Matylda Kobiałka

V rámci slavistického kroužku, který sdružuje studenty bohemistiky, jsou pravidelně připravovány veřejné projekce českých filmů, které studenti svépomocí překládají do polštiny za pomocí titulků. Projekce se konají obvykle na jaře. Studenti a učitelé překládají rovněž texty divadelních her nebo pohádky. Proto si v Poznani, kromě shlédnutí filmu nebo setkaní s významnými osobnostmi české kultury, můžete vychutnat také česká divadelní představení.

Před několika lety divadlo Mplusm zinscenovalo divadelní hru Václava Havla – Odcházení. Adaptace sklidila pozitivní ohlasy nejen mezi samotnými bohemisty, ale i širší veřejností. Divadlo Asz.teatr zase již několik let překládá nejrůznější české hry do polštiny. V minulých letech divadlo odehrálo například Nahniličko Jana Krause, nebo Holčičku s náhradní hlavou Miloše Macourka. Texty her byly překládány právě studenty a učiteli bohemistiky.

Díky aktivní marketingové propagaci a vysoké kvalitě překladu, jsou divadelní představení navštěvována nejenom studenty samotnými. Většina návštěvníků jsou obyvatelé Poznaně, kteří se zajímají o kulturu a literaturu.

Newsletter