Nájdi si prácu

Kľúčové pojmy v marketingu

13 júla, 2023

Ak si myslíte, že marketing v sebe nesie iba reklamu či propagáciu, ste na omyle. Marketing je totižto dokonalá veda o tom, ako medzi sebou spolupracujú reklama a trh, alebo inak ponuka a dopyt. Ide o prepracované vedomosti, ktoré sa odohrávajú v online aj offline prostredí a pojmy z tohto prostredia vás môžu niekedy skutočne zmiasť. Preto, ak ste v oblasti marketingu nováčikovia, pozorne zbystrite a priučte sa kľúčovým pojmom z marketingu.

marketingove pojmy 1

Základné pojmy v marketingu

Každý aspekt marketingu niekde začína. Základné pojmy vás privedú do diania pravých marketérov, ktorí majú tieto pojmy ukotvené vo svojich mozgoch. Mnohé slová vám prídu určite známe, no ich význam ste možno netušili. Prezrite si nasledujúce pojmy z marketingu a zistite, čo všetko za ním skutočne stojí.

Produkt

Je to vec, služba alebo nápad, ktorý spoločnosť ponúka na trhu. Môže to byť napríklad oblečenie, jedlo alebo elektronika. Je to jednoducho všetko, čo má svoju peňažnú hodnotu.

Trh

Ide o miesto alebo prostredie, kde sa stretávajú predajcovia a kupujúci. Môže to byť fyzický obchod, internetový obchod alebo aj celá oblasť alebo odvetvie, kde sa určitý produkt predáva.

Cieľová skupina

Sú to ľudia, ktorí majú záujem o určitý produkt alebo službu. Môžu to byť napríklad mladí ľudia, milovníci športu alebo rodiny s deťmi. Určite ste už počuli o generáciách X, Y alebo Z. Ide o rozdelenie cieľových skupín podľa ich veku. Vaši starí rodičia patria do generácie X, vy alebo vaši rodičia do Y a ľudia narodení po roku 2000 patria do generácie Z. Existujú aj ďalšie generácie, ale tými vás zaťažovať nebudeme.

Reklama

Je to spôsob, ako informovať a osloviť ľudí s cieľom presvedčiť ich o kúpe konkrétneho produktu. Môže to byť televízna reklama, reklama v novinách alebo aj príspevok na sociálnych sieťach. V súčasnosti sa medze v oblasti reklamy skutočne nekladú. Reklamy vidíme všade okolo nás, vedome i nevedome.

Segmentácia

Je to proces, kde sa trh rozdelí na menšie skupiny podľa rôznych charakteristík, ako sú vek, pohlavie, záujmy a podobne. Segmentácia pomáha lepšie pochopiť potreby a preferencie rôznych zákazníkov. Napríklad, detské hračky môžu zaujímať cieľovú skupinu, ktorú spája rodina s deťmi, alebo starých rodičov, ktorí chcú svojim vnúčatám kúpiť hračku, ktorá ich bude sprevádzať celé detstvo.

Konkurencia

Sú to iné spoločnosti, ktoré ponúkajú podobné produkty alebo služby na trhu. Marketingové stratégie sa často zameriavajú na to, ako zaujať zákazníkov a predísť konkurencii. Konkurenciu môžete vnímať napríklad v súperení nových smartfónov. Značky ako Apple, Samsung alebo Huawei sú teda vzájomní konkurenti.

Branding

Je to proces vytvárania a budovania jedinečnej identity pre spoločnosť alebo produkt. Zahŕňa vytvorenie názvu, loga, farieb a iných prvkov, ktoré pomáhajú rozpoznávať a odlíšiť spoločnosť od ostatných. Práve podľa brandingu viete rozpoznať svoju obľúbenú reštauráciu alebo obchod, v ktorom radi nakupujete.

Prieskum trhu

Je to zhromažďovanie informácií o zákazníkoch, trhu a konkurencii s cieľom lepšie pochopiť ich potreby, preferencie a správanie. Prieskumy môžu byť vykonávané pomocou dotazníkov, rozhovorov alebo sledovaním trendov.

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia je dlhodobý plán, ktorý určuje, ako spoločnosť bude dosahovať svoje ciele a oslovovať zákazníkov prostredníctvom rôznych marketingových aktivít, ako je reklama, segmentácia trhu a vytváranie konkurenčnej výhody. Každá stratégia je navrhnutá na dobu viac ako 5 rokov, kedy je potrebné myslieť skutočne do budúcnosti.

Marketingový plán

Marketingový plán je dokument, ktorý obsahuje konkrétne kroky a stratégie, ktoré spoločnosť plánuje použiť na dosiahnutie svojich marketingových cieľov, ako napríklad identifikácia cieľovej skupiny, vybranie vhodných marketingových nástrojov a stanovenie časového plánu. Pracovníci, ktorí sa podieľajú na marketingovom pláne by mali byť obozretní a kolektívni. Time management je prioritou pre správny chod marketingového plánu, preto je potrebné správne rozdelenie úloh pre konkrétne čiastkové úlohy plánu.

marketingove pojmy 2

Skratky, ktoré by vás mohli zaujímať

Marketingové skratky často skrývajú anglické názvy jednotlivých pojmov, ktoré sú zjednodušené a zapamätané v skladbe písmen. Ide o ľahkú identifikáciu daného pojmu bez jazykovej bariéry, vďaka čomu je marketing ako taký o čosi dostupnejší.

4P

Ide o základný marketingový mix, ktorý sa skladá zo štyroch „P“: Product (produkt), Price (cena), Place (miesto), Promotion (propagácia). Tieto prvky sa používajú na plánovanie a riadenie marketingových aktivít, pričom produkt sa týka toho, čo spoločnosť ponúka, cena určuje, za akú sumu je produkt predávaný, distribúcia sa zaoberá spôsobom, ako produkt dostane ku zákazníkom, a propagácia zahŕňa rôzne formy komunikácie s cieľom informovať a osloviť zákazníkov.

CRM

CRM (Customer Relationship Management) je systém, ktorý pomáha spoločnostiam spravovať a udržiavať vzťahy so zákazníkmi. Zahrňuje zhromažďovanie informácií o zákazníkoch, sledovanie interakcií a pomoc vytvárať personalizované a lepšie zážitky pre zákazníkov.

CTA

CTA (Call to Action) je povzbudenie pre zákazníkov, aby vykonali určitú akciu, napríklad klikli na odkaz, vyplnili formulár alebo zakúpili produkt. Zvyčajne sa nachádza vo forme jasného a nápadného tlačidla alebo textu, ktorý smeruje zákazníkov k želanému cieľu, napríklad „Kúpiť teraz“ alebo „Zaregistrovať sa tu“. Takéto tlačidlá môžete nájsť v aplikáciách či na internetových obchodoch.

HTML

HTML je základný jazyk používaný na tvorbu webových stránok. Pomocou HTML kódu definujeme štruktúru a obsah webovej stránky, vrátane nadpisov, odstavcov, odkazov a obrázkov. Tento jazyk, ako aj mnohé iné programovacie jazyky by mali ovládať dizajnéri stránok a web developeri.

PPC

PPC (Pay-Per-Click) je reklamný model, kde firma platí iba za kliknutie na ich reklamu. To znamená, že ak niekto klikne na reklamný banner alebo textovú reklamu na internete, ktorú firma spravuje, platí len za tento konkrétny klik.

SEO

SEO (Search Engine Optimization) je súbor postupov a optimalizačných techník, ktoré sa používajú na zlepšenie viditeľnosti webových stránok vo vyhľadávačoch, ako je napríklad Google. Cieľom SEO je dosiahnuť vyššie organické (neplatené) pozície vo výsledkoch vyhľadávania a získať viac relevantných návštevníkov na vašu stránku.

marketingove pojmy 3

Pozície z oblasti marketingu

Pracovné pozície v oblasti marketingu sú skutočne široko rozvetvené od najmenších, začiatočníckych pozícií, až po tie vrcholové. V súčasnosti sú tieto pracovné pozície veľmi obľúbené a vyhľadávané. Je veľmi ľahké v tomto obore začať, ak ste vytrvalí a radi sa učíte novým veciam. V roku 2023 patria medzi najpopulárnejšie pracovné pozície v oblasti marketingu napríklad tieto:

Copywriter 

Človek, ktorý má cit pre písanie. Články či písanie textov mu nerobí problém, rovnako ako aj gramatická stránka samotného písania.

Grafický dizajnér

Rozumie si s grafickými programami na tvorbu vektorov či kreatív pre posty na sociálne siete alebo vizuály tlačovín. Ide ruka v ruke s detailmi, rozumie hierarchii farieb a fonty dokáže rozoznať bez toho, aby vedel ich názov.

Tvorca obsahu

Anglicky „content creator“ je človek, ktorému nechýba kreativita. Plní obsahové siete náučnými, vtipnými či serióznymi informáciami, ktoré sleduje určité publikum ľudí. Dokáže zaujať pozornosť lákavými obrázkami, textami či videami a vždy vie, čo jeho publikum vyhľadáva.

Marketingový analytik

Marketingov analytik je človek, ktorý sa rozumie do čísel a ich vyhodnocovania. Analyzuje prostredie pre reklamy, vyvádza závery pri marketingových kampaniach a sleduje vývoj tvorby predošlých troch povolaní.

Stratég

Stratég stojí pri zrode plánu, ktorý dokáže splniť ciele a očakávania firmy, napríklad v prípade reklamnej kampane. Vie, čo na publikum funguje, dokáže predpovedať úspešnosť kampaní a rád vyhodnocuje výsledky budúcnosti kampane či firmy na základe rôznych typov analýz.

SEO špecialista

Špecialista na SEO sa zameriava na vývoj ideálnych stratégií pre internetové stránky. Musí byť v kontakte so stratégom, s ktorým sú si ruka v ruke. Skratka SEO, ako sme si povedali vyššie, predstavuje optimalizáciu pre vyhľadávače. To nám môže napovedať, že človek na tejto pozícií sa stará o to, aby sa napríklad reklama na Googli zobrazovala čo najvyššie vo vyhľadávaní.

Web developér

Tento človek ovláda viac jazykov, ako len tie klasické. Na túto pracovnú pozíciu je potrebné vedieť kódovacie jazyky, ako napríklad spomenuté HTML či mnohé iné. Takíto ľudia vedia vytvoriť aplikácie či webovú stránku, napríklad ako aj tú, na ktorej práve čítaš tento článok.

Veríme, že po prečítaní tohto článku ste k marketingu o čosi bližšie. V prípade, že vás zaujali napríklad pracovné pozície z oblasti marketingu, veríme, že ponuka je skutočne veľká. Zahoďte obavy, vytvorte si životopis, ktorý vás predá a nasledujte svoje sny v marketingovom svete. Nové trendy a pohľad do budúcnosti napovedá, že po marketéroch bude čoraz väčší dopyt.

Newsletter