Objavujte Poľsko

Kráľovský hrad Wawel

27 júla, 2021

Kráľovský hrad Wawel. Vrch Wawel v historickom Krakove bol v 11. storočí ideálnym miestom na výstavbu hradu s rovnakým názvom: Wawel, ktorý je dodnes ikonou nielen Krakova, ale celého Poľska, a tým sa výrazne zapísal do historického a národného povedomia Poliakov. Pri príležitosti návštevy Krakova sem môžete zájsť napríklad po rannej návšteve trhu Sukiennice.

Kráľovský hrad Wawel

Wawelská katedrála a ďalšie pamiatky

Časť hradného komlexu tvorí veľká budova so štyrmi krídlami obklopujúcimi vnútorné nádvorie. Nachádza sa tu aj Katedrála svätého Stanislava a svätého Václava (Bazilika svätého Stanislava a svätého Václava), ktorá je poľským posvätným miestom a kultúrnou pamiatkou. Tu sa konali tradičné korunovačné obrady poľských kráľov a mnohí z nich sú tu pochovaní. Je to teda aj pohrebisko s jednotlivými kryptami poľských panovníkov, prezidentov a osobností.

V súčasnosti slúži ako múzeum. V útrobách Wawelu sa nachádzajú aj vzácne predmety a panovnícke komnaty (Komnaty królewskie, ku ktorým patrí aj Senátorská sieň), zbrojnica a klenotnica, v ktorej sa nachádza korunovačný meč poľských kráľov „Szczerbiec“. Môžete tu nájsť aj slávne Wawelské hlavy vyrezávané v kazetovom strope, ktoré neustále pozorujú návštevníkov.  Z pôvodných 190 kusov sa zachovalo len 30.

V zbierke kráľa Žigmunda Augusta, ktorý obohatil predchádzajúcu rodinnú zbierku, sa nachádzajú vzácne tapisérie, z ktorých sa zachovalo len 138 z celkového počtu približne 360 kusov. Tapisérie sú rozdelené do niekoľkých skupín podľa zobrazovaného obsahu a patria medzi najcennejšie diela tohto typu.  Niektoré zo vzácnych tkanín a tapisérií pochádzajú zo 14. storočia z Francúzska, z mesta Arras, ale aj z Bruselu či Holandska. Mnohé z nich sa vyrábajú na objednávku. Zachované inštrukcie dokonca opisujú, ako majú byť tapisérie vyrobené, vrátane rozmerov, aby mohli byť vhodne umiestnené v komnatách hradu Wawel. Materiál obsahuje strieborné a zlaté nite. Motívy sú biblické, zvieracie, krajinné a heraldické.

Kráľovský hrad Wawel

Stručná história

Krakov sa v roku 1040 stal sídlom poľských panovníkov a na Waweli boli postavené ďalšie stavby a budovy nielen cirkevného, ale aj svetského charakteru.

Pôvodná opevnená románska budova bola niekoľkokrát prestavaná. Hrad Wawel prešiel niekoľkými zmenami architektonických štýlov. Striedajú sa tu takmer všetky základné: románske (rotunda sv. Felixa a Audacta), gotické, renesančné. Baroková podoba hradu Wawel vznikla okolo roku 1595, keď budova vyhorela a Žigmund III. Vasa ho dal prestavať.

Autormi barokovej formy sú talianski umelci Giovanni Trevano, Giovanni Barristi Gisleni, Francesco Placidi a Kacper Bazanka. Nachádza sa tu aj kríž zo 14. storočia a pôvodný organ z roku 1785. V komnatách sa nachádzajú tapisérie zo 16. storočia, ktoré zobrazujú život Adama a Evy.

Od čias Boleslava Chrabrého, ktorý položil základy dnešného hradu, je Wawel so svojím kráľovským hradom významným historickým centrom svetového charakteru a dodnes pretína dejiny Poľska, hoci mu niekoľkokrát hrozilo zničenie, z ktorého si treba pripomenúť udalosť z roku 1702, keď ho úmyselne podpálili a vyrabovali švédske vojská.

Napriek rôznym nepriaznivým historickým udalostiam sa Wawel stal najnavštevovanejším hradom v Poľsku a je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. 

Kráľovský hrad Wawel: Dračia jama (Smocza jama)

Hrad Wawel ponúka aj zaujímavú atrakciu, ktorou je hradná jaskyňa a jej drak (poľsky: Smok) chrliaci oheň.

Dračia jaskyňa (smocza jama) je krasová jaskyňa v juhozápadnej časti vrchu Wawel. Vrch Wawel obývali ľudia už v dobe kamennej. Prvé doložené osídlenie sa objavilo približne pred 5000 rokmi a v neolite tu žili pastierske komunity. Tak to bolo aj v dobe bronzovej a železnej. Zachované zmienky o jaskyni pochádzajú zo 16. storočia. Kráľ Žigmund II. Augustus ho dal opevniť z bezpečnostných dôvodov, predovšetkým preto, aby sa v ňom nemohli ukrývať chudobní ľudia.

Podľa legendy sa zlý krakovský drak usídlil v jaskyni pod hradom Wawel, kde zabíjal miestne panny a požieral úrodu. Jeho besnenie však zastavil až princ Krak, ktorému sa ho ako jedinému podarilo poraziť pomocou ľsti: hodil wawelskému drakovi ovčiu kožu naplnenú sírou a drak sa jej s chuťou napil. Bol taký opitý, že nakoniec praskol. Ako pamätník tu bola postavená veľká bronzová socha, ktorej mechanizmus spôsobuje, že socha v pravidelných intervaloch chrlí skutočný oheň. Názov mesta je teda odvodený od mena kniežaťa Kraka ako Krakov. Po prechode jaskynným komplexom nájdeme pri jeho výstupe bronzového wawelského draka a z toho istého miesta sa nám naskytne pohľad na rieku Vislu. Wawelský drak v Krakove pripomína výzvy, ktorým možno čeliť len s odvahou, a hrad Wawel v Krakove je toho dôkazom.

Ak vám po návšteve Krakova zostane trochu času, vyberte sa rovno do najväčšej soľnej bane v Európe, ktorá sa nachádza v neďalekom mestečku Wieliczka.

Kráľovský hrad Wawel

Kráľovský hrad Wawel: Zaujímavosti

  • Na Waweli je pochovaný aj bývalý poľský prezident (dvojča Jaroslawa Kaczynského) Lech Kaczynski, ktorého lietadlo havarovalo v Smolensku.
  • V krypte svätého Leonarda je pochovaný aj maršal Józef Pilsudski. Kvôli sporom s duchovenstvom bola jeho rakva 22. júna 1937 prenesená do krypty Strieborných zvonov (Wieża Srebrnych Dzwonów). Avšak bez mozgu a bez srdca. Dňa 13. mája 1935 bol Pilsudského mozog vyňatý z tela a následne preskúmaný vo Vilniuse. V roku 1936 bolo jeho srdce uložené do hrobu jeho matky na cintoríne v Rase. Adolf Hitler sa 18. mája 1935 zúčastnil aj na pohrebnom obrade za Pilsudského v Berlíne.
  • Počas nacistickej okupácie v roku 1945 Hans Frank, faktický protektor Poľska, riadil z hradu Wawel tzv. Frank bol vášnivým šachistom a patrónom viacerých šachových turnajov, ktoré organizoval aj v Krakove. Na Waweli prijal Hans Frank aj šachového majstra Jefima Dmitrijeviča Bogoljubova, ktorý v rokoch 1924 a 1925 dvakrát po sebe vyhral aj majstrovstvá Sovietskeho zväzu. 
  • Wawel unikol definitívnemu zničeniu len vďaka rýchlemu ústupu nacistov. Po druhej svetovej vojne bol kráľovský hrad Wawel prestavaný na múzeum.

Newsletter