Práca v Poľsku

Ako sa zosobášiť v Poľsku

11 augusta, 2022

Ako sa zosobášiť v Poľsku

Sobáš v zahraničí je nie len jednou z najkrajších životných situácií, ale častokrát prináša aj zopár komplikácií. Problém je skôr byrokratický, no aj keď už máte všetky dokumenty vybavené, môže sa stať, že sa nakoniec nezosobášite kvôli jednému nevydanému papieru, resp. vypršania platnosti dokumentu. (Niektoré platia len tri mesiace.) Aby sme Vás toľko nestrašili, v tomto článku si prečítate, čo všetko budete potrebovať pred svadbou vybaviť a ako si pripraviť všetky potrebné náležitosti.

V podstate máte dve možnosti.

Prvá možnosť je civilná svadba priamo na slovenských zastupiteľských úradoch. Máte možnosť uzavrieť manželstvo na zastupiteľských úradoch v zahraničí, v tomto prípade v Poľsku, či už na veľvyslanectve alebo na generálnom konzuláte. Veľvyslanectvo sa nachádza vo Varšave a generálny konzulát v Krakove.

Ak by ste sa ale chceli rozhodnúť pre cirkevný sobáš, teda druhú možnosť, v Poľsku od vás budú opäť vyžadovať niečo navyše. „Kňaz na Slovensku musí vydať takejto osobe povolenie, že súhlasí, aby uzavrel sviatosť manželstva v Poľsku. Bez toho obrad nie je možný,“ vysvetľuje katolícky kňaz Robert Necek.

Každá zahraničná osoba, ktorá sa chce v Poľsku zosobášiť, musí mať doklad, ktorý potvrdzuje, že je schopná uzavrieť manželstvo. Problém však je, že takýto doklad prestala Slovenská republika vydávať ešte v roku 2006. Tieto slová potvrdzuje aj generálny konzulát v Krakove. „Slovensko od roku 2006 potvrdenie na uzavretie manželstva za hranicou nevydáva, môže ho nahradiť dokument, ktorý vydávajú zastupiteľské úrady Slovenska v zahraničí, ktorý má silu právneho aktu tohto dokumentu.“ Slovenská ambasáda v Poľsku vám v podstate vydá potvrdenie, že takýto doklad neviete na Slovensku získať. Je to síce trochu absurdné, no také sú platné dnešné nariadenia. V niektorých prípadoch bude postačovať aj čestné prehlásenie, to už ale záleží od konkrétneho človeka na úrade.

Pred sobášom

Pri organizovaní sobáša v zahraničí vás môže zaskočiť množstvo vecí. Toto je zoznam dokumentov, ktoré budete nevyhnutne potrebovať na sobáš v Poľsku:

  • rodný list
  • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
  • doklad o štátnom občianstve (pas, občiansky preukaz)
  • kópie cestovných pasov snúbencov a svedkov

Ak ste už boli niekedy zosobášení, budete možno potrebovať aj jeden z týchto dokumentov:

  • oddávajúci list zo všetkých predošlých svadieb
  • úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
  • rozsudky o rozvode všetkých predchádzajúcich manželstiev 

Tieto doklady treba následne úradne preložiť. Na vybavenie úradného prekladu budete potrebovať originál dokumentu alebo jeho notársky overenú kópiu, ktorá sa následne spolu s prekladom zviaže.

Úradne preložené dokumenty je potrebné elektronicky zaslať na príslušný orgán minimálne mesiac pred svadbou. U nás na Slovensku to robíme na matrike, v Poľsku je to „Urząd Stanu Cywilnego“. Napriek tomu odporúčame, aby ste si pribalili aj ich sken alebo kópie pre prípad, že by orgány v zahraničí tvrdili, že ich nedostali. Na miesto sobáša by ste mali pricestovať najneskôr pár dní pred svadbou, aby ste sa stihli nahlásiť na príslušnom úrade a dohodnúť detaily svadby.

Ako sa zosobášiť v Poľsku: čo treba urobiť po svadbe

Vaše manželstvo bude uznané vo všetkých ostatných štátoch EÚ, čo však neplatí v plnej miere pre manželstvá uzavreté osobami rovnakého pohlavia.

Ak uzavriete manželstvo v inom štáte EÚ, ako je vaša domovská krajina, odporúča sa, aby ste si uzavretie manželstva zaregistrovali vo svojej domovskej krajine. Registrácia by sa mala uskutočniť v súlade s vnútroštátnymi predpismi vo vašej domovskej krajine. Môžete sa takisto informovať na konzulárnom úrade vašej krajiny, či možno manželstvo zaregistrovať na konzulárnom úrade, alebo či je potrebné urobiť to vo vašej domovskej krajine.

Existuje ešte jedna možnosť, ako si všetko uľahčiť.

Mnoho párov sa rozhodlo pre civilný sobáš na Slovensku a cirkevný sobáš v Poľsku. Toto Vás odbremení od časti „papierovačiek“, ktoré potrebujete najmä pre civilný sobáš.

Na záver chcem dodať, že podmienky a potrebné dokumenty sa môžu líšiť podľa toho, kde budete žiadať o sobáš. Niekde bude stačiť možno aj čestné prehlásenie, inde budú chcieť aj notársky overenú kópiu. Vo všeobecnosti platí to, čo je napísané vyššie, každopádne pred svadbou sa treba uistiť a preveriť, čo všetko od vás ešte v Poľsku môžu požadovať. 

Úplne nakoniec ešte jedna poznámka. Vo všeobecnosti platí, že registrácia vášho manželstva vo vašej krajine pôvodu nie je povinná. Ak však chcete využiť svoj rodinný stav (napríklad na dedičské alebo daňové účely) vo vašej krajine pôvodu alebo v inej krajine EÚ, je možné, že manželstvo bude potrebné zaregistrovať na matrike alebo v registri obyvateľstva danej krajiny, aby ste boli v súlade s vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa uznávania manželstva.

Newsletter