Práce v Polsku

Na jaké úřady se musíte nahlásit v průběhu prvních tří měsíců?

1 května, 2020

Po příjezdu do Polska na Vás čeká kolotoč plný úřadů a vyřizování administrativních záležitostí. V tomto článku se Vás pokusíme celým procesem provést krok za krokem, tak aby pro Vás byla celá procedura jak nejjednodušší. Co všechno Vás čeká? Nahlášení přechodného pobytu v místě bydliště, registrace pobytu občana Evropské Unie a v neposlední řadě se budeme věnovat také otázkám ohledně zdravotního pojištění. Připraveni? Začínáme!

Nahlášení přechodného pobytu

Pokud plánujete v Polsku pobývat déle než 30 dní, měli byste svůj pobyt nahlásit. Díky tomu bude Váš pobyt v Polsku oficiální a zároveň Vám tento úkon může pomoci i v budoucnu, například ve chvíli, kdy budete žádat o trvalý pobyt nebo dokonce o občanství. Pokud totiž budete podávat žádost o trvalý pobyt, budete muset dokázat, že již v Polsku nějaký čas žijete a přechodný pobyt k tomu účelu poslouží naprosto skvěle.

Kdo dokumenty podává?

Nahlásit přechodný pobyt v Polsku můžete osobně. Pokud takovou možnost nemáte můžete k tomuto úkonu zplnomocnit třetí osobu. Tato plná moc musí být písemná, jiná forma není přijatelná.

Pokud máte děti (do 18 let), musíte jakožto jejich zákonný zástupce jejich pobyt nahlásit Vy. To se týká také nesvéprávných osob, které máte ve své péči.

Jaké dokumenty si budete muset připravit?

Pro úspěšné nahlášení přechodného pobytu si budete muset připravit několik dokumentů. Začněte stažením a vyplněním formuláře pro nahlášení přechodného pobytu. Pokud nemáte možnost formulář vytisknout, můžete si jej vyzvednout osobně na příslušném obecním úřadě (Urząd gminy). 

Abyste si pobyt mohli nahlásit, budete nějakým způsobem muset dokázat, že máte právo k využívání nemovitosti na adrese na níž bydlíte. Pokud byt pronajímáte, vystačíte si s nájemní smlouvou. V případě, že jste majitelem dané nemovitosti, připravte si výpis z katastru. Kromě těchto dokumentů musíte mít také nějaký dokument totožnosti. Může to být pas nebo občanský průkaz. Jakmile vyjdete z úřadu, máte hotovo. Nahlášení pobytu nabývá platnost okamžitě.

PESEL

PESEL je polská obdoba našeho rodného čísla. Pokud se v Polsku plánujete zdržovat dlouhodobě nebo tu plánujete žít, je vhodné si ho zařídit. Budete ho potřebovat nejen při komunikaci s úřady. Pokud si budete chtít zařídit například smlouvu s mobilním operátorem v Polsku, bez čísla PESEL to nepůjde.

Než se vydáte nahlásit pobyt na úřad, nezapomeňte si připravit také žádost o přiřazení čísla PESEL. Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou a na úřad už se nebudete nějakou dobu muset vracet.

Mějte na paměti, že získání čísla PESEL i nahlášení pobytu jsou bezplatné. V případě, že budete chtít vystavit potvrzení o přihlášení pobytu, zaplatíte administrativní poplatek ve výši 17 zlotých. Toto potvrzení si můžete nechat vystavit i dodatečně, takže pokud ho nutně nepotřebujete, nemusíte ho mít.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

Pokud jste občanem Evropské Unie a plánujete v Polsku zůstat déle než tři měsíce, musíte si obstarat také tento dokument. Tato povinnost se týká všech cizinců ze států EU, Evropského Hospodářského Prostoru a také občanů států mimo Evropský Hospodářský prostor, které využívají možnosti volného pohybu osob na základě smluv. Kromě toho, že po uplynutí lhůty 3 měsíců vzniká povinnost registrace, se Vám tento dokument bude hodit v případě, že budete chtít uzavřít smlouvu s mobilním operátorem nebo například pokud budete žádat o půjčku v bance.

Potřebné dokumenty

To je naprostý základ, bez kterého se neobejdete. V závislosti na tom, jaký je účel Vašeho pobytu v Polsku, budete muset doložit také dodatečné dokumenty. Pokud jste do Polska přijeli za prací, Váš zaměstnavatel Vám bude muset vystavit písemné potvrzení o výkonu práce nebo záměru navázat pracovněprávní vztah. V případě, že pracujete “na vlastní pěst”, nejčastěji tedy na živnost, připravte si písemné prohlášení o zápisu do KRS (Registr právnických osob) nebo CEIDG (Živnostenský rejstřík). Ne všichni však do Polska jedou za prací, nesmíme zapomenout ani na studenty. Ti budou muset doložit potvrzení z vysoké školy o přijetí ke studiu, dokument potvrzující skutečnost, že mají vyřízené zdravotní pojištění a písemné prohlášení o tom, že mají dostatek finančních prostředků.

Kolik to bude stát a jak dlouho budete čekat?

Celý proces registrace pobytu občana Evropské Unie i vydání dokumentu je bezplatné. Registrace probíhá bezprostředně po podání žádosti a hotový dokument dostanete v průběhu 30 dní (obvykle je čekací doby výrazně kratší).

Kde a jak je možné žádost podat?

Pro tento dokument se budete muset vydat osobně. Jestliže se nechystáte za prací do Varšavy, stejně si sem budete muset udělat výlet, navštívit Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Spraw Cudzoziemców na Marszałkowskiej 3/5 a vydat se na stanoviště číslo 21. Zde si obstaráte pořadové číslo a budete čekat… Nebo můžete využít internetový kalendář a předem si rezervovat schůzku s úředníkem.

V pondělí můžete úřad navštívit v hodinách od 10:00 do 17:30 a od úterý do pátku od 08:00 do 15:00. Pokud máte všechny potřebné dokumenty, neměla by samotná registrace trvat déle než 20 minut.

Zdravotní pojištění v Polsku

Možnost jít k lékaři, podpora v pracovní neschopnosti, dofinancování léků. Bez zdravotního pojištění se dnes dá žít jen stěží. Jak si zdravotní pojištění v Polsku zajistit? Nejjednodušším způsobem je nechat se zaměstnat na základě pracovní smlouvy (umowa o pracę) nebo dohody (umowa zlecenie). Veškeré papírování i odvody za Vás v tomto případě provádí zaměstnavatel a vy jen výhody zdravotního pojištění využíváte. Polsko má poměrně propracovaný elektronický systém zdravotnictví, takže s sebou nemusíte nosit žádné kartičky pojištěnce. Po příchodu k lékaři stačí uvést svůj PESEL a veškeré ověřování toho, zda-li máte nebo nemáte zdravotní pojištění probíhá v rámci zmíněného systému. 

Živnostníci a Freelanceři

Mírně složitější to mají živnostníci. Ti se ke zdravotnímu pojištění musejí přihlásit sami. Sami musí zajistit také veškerou související administrativu. Další skupinou jsou lidé, kteří nemají ani pracovní smlouvu ani živnost. Může jít o různé umělce a celkově osoby zaměřující se na tvůrčí činnost pracující na základě smlouvy o dílo. Z této smlouvy nejsou odváděny zálohy na zdravotní pojištění. Jak v takovém případě postupovat?
Naštěstí v Polsku existuje dobrovolné zdravotní pojištění. Abyste mohli uzavřít smlouvu s NFZ vytiskněte si žádost, připravte si dokument totožnosti a vydejte se do nejbližší pobočky NFZ. Po podpisu smlouvy o dobrovolném pojištění s NFZ se vydejte na nejbližší pobočku ZUS, zde budete muset podat formulář v němž jako “kod ubezpieczenia” uvedete 24 IO XX. Tento formulář musíte podat nejpozději do 7 dnů od data uzavření smlouvy o dobrovolném pojištění. Po dobu trvání smlouvy budete muset každý měsíc podávat prohlášení ZUS DRA a řádně platit měsíční příspěvky.

Soukromé pojištění

Kromě NFZ existuje spousta společností, které nabízejí své balíčky zdravotního pojištění. Nejčastěji se s nimi můžete setkat ve formě benefitů u zaměstnavatele. Tyto soukromé společnosti nabízejí snadnější přístup k lékařům specialistům, moderně vybavené ordinace a nemocnice, někteří dokonce lékaře na telefonu. Mezi nejznámější společnosti toho typu patří LuxMed, Enel-Med a Medicover, ale svůj balíček obvykle nabízejí také všechny větší pojišťovny.

Slovo závěrem

To by bylo pro dnešek vše. Pokud jste se dočetli až sem, pravděpodobně jste připraveni začít svoji příhodu s Polskem. Víte kde se nahlásit přechodný pobyt, kde a jak zaregistrovat pobyt delší než 3 měsíce a máte alespoň minimální představu o tom, jak v Polsku funguje systém zdravotního pojištění a jak si toto pojištění vyřídit. Nezapomeňte si také přečíst náš článek o tom, jak si sehnat bydlení!

A ještě něco! Po úspěšném absolvování pohovoru a tvém příjezdu do Polska budeš mít k dispozici našeho Community Managera, který ti pomůže během tvých prvních dnů a týdnů v nové zemi. Ať už půjde o pomoc při výběru vhodného ubytování nebo rady, jak si založit bankovní účet, nebo o informace k důležitým úřadům. Od prvního dne budeš mít kontakt na osobu, na kterou se budeš moct obrátit.

Newsletter